Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Termomodernizacja
26.07 – Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego w Prabutach – podpisanie umowy

26.07 – Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego w Prabutach – podpisanie umowy

26.07 - Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego w Prabutach - podpisanie umowy

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego w Prabutach – podpisanie umowy

W piątek 27 lipca marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpiszą  umowę ze Szpitalem Specjalistycznym w Prabutach na dofinansowanie termomodernizacji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (gabinet marszałka Mieczysława Struka).

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz w konsekwencji ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Realizacja inwestycji pomoże ograniczyć straty ciepła budynków średnio o ok. 32%. W ramach prac zaplanowano kompleksową i głęboką modernizację energetyczna obiektów, w tym m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwi.  Zostaną zlikwidowane istniejące źródła ciepła, a w ich miejscach powstaną nowe przyłącza do systemu ciepłowniczego. Poprawie ulegną systemy grzewczo-wentylacyjne z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła), modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego, wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku, instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Całkowita wartość projektu to blisko 4,2 mln zł, z czego niemal 4 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2018 roku.

Dorota Patzer

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.