Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4a3bf423-e947-44cd-b542-9aeab8f27108.jpg X posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

X posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

Kolejnym punktem obrad był temat związany z certyfikacją produktów i usług PES znakiem „ Zakup Prospołeczny “. W trakcie posiedzenia komitetu zostały zaprezentowane działania projektowe dotyczące rozwoju przedsiębiorczości społecznej młodzieży, jak również wymiana dobrych praktyk w tym zakresie. Ostatnim punktem posiedzenia było podsumowanie działań dokonanych w 2017 roku przez poszczególne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

OWES- subregion nadwiślański.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu na utworzenie OWES w subregionie nadwiślańskim – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Pan Marcin Fuchs zwrócił się z prośbą do pozostałych członków Komitetu o wypracowanie wspólnego planu działania, tak aby podmioty chętniej przystępowały do udziału w konkursie. Propozycje pozostałych członków odnośnie w/w problematyki zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu, jak również będą omawiane inne kwestie związane z realizacja projektów w ramach RPO.

Certyfikacja produktów i usług znakiem „ Zakup Prospołeczny”.

Kierownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pan Maciej Kisała, przybliżył zgromadzonym informacje na temat certyfikacji produktów i usług znakiem „ Zakup Prospołeczny”. Znak ten służyć ma  promowaniu pomorskich PES nie tylko w regionie, ale również w całej Polsce. Jak podkreślił prowadzący, ważnym aspektem nad którym należy się zastanowić jest sposób, w jaki należy stworzyć wyszukiwarkę produktów i usług. Grupa „ upowszechnienie ” przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zobowiązała się do przygotowania propozycji na następne posiedzenie Komitetu. 

Działania projektowe dotyczące rozwoju przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży. 

Gościem na posiedzeniu PoKRES była prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych dr Magdalena Leszczyna – Rzucidło, która zaprezentowała działania projektowe dotyczące rozwoju młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej w Regionie Morza Bałtyckiego. Realizowane projekty przez BISER: „BSR Youth Social Entreprenenrship Development (BYSED)”, „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, „Erasmus +” i „Umbrella”. Dr Magdalena Leszczyna – Rzucidło poinformowała o spotkaniach Pomorskiego Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości i Młodzieży oraz o polskim punkcie kontaktowym pomorskich organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością stowarzyszenia BISER na stronie www.biser.org.pl

OWES – Podsumowanie działań w 2017 roku. 

Ostatnim punktem obrad Komitetu było sprawozdanie z przeprowadzonych działań poszczególnych działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w 2017 roku. Swoje sprawozdania przedstawili OWES prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz OWES Dobra Robota. Ze względu na przedłużającą się dyskusje, OWES prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoją prezentacje przedstawi na kolejnym posiedzeniu.