Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/b60525fe-2337-4e86-8c1a-29a22ea72717.jpg 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej

2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej

W 2016 obchodzić będziemy wiele rocznic doniosłych wydarzeń historycznych, a w tym 550. rocznicę II pokoju toruńskiego, w wyniku którego znaczna część obecnego województwa pomorskiego przyłączona została jako Prusy Królewskie do Polski. Rocznice te są okazją do zwrócenia uwagi na specyfikę dziejów naszego regionu. Jedną z cech wyróżniających go na tle innych polskich regionów była duża aktywność obywatelska i umiejętność samoorganizacji mieszkańców, przekładająca się na rozkwit życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu.

Ogłaszając Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej władze województwa pragną zwrócić uwagę na potrzebę ciągłego budowania i umacniania wspólnoty regionalnej, którą łączyłoby nie tylko zamieszkiwanie terytorium tej samej jednostki administracyjnej, ale także współpraca i współodpowiedzialność za Pomorze. Inicjatywa ta ma wzmocnić identyfikację mieszkańców województwa pomorskiego z regionem, zachęcić do pełniejszego poznania i utożsamiania się z jego symbolami i osiągnięciami. 

Zobacz: Uchwała nr 195/XVII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej

Ogłaszając Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej władze województwa pragną zwrócić uwagę na potrzebę ciągłego budowania i umacniania wspólnoty regionalnej, którą łączyłoby nie tylko zamieszkiwanie terytorium tej samej jednostki administracyjnej, ale także współpraca i współodpowiedzialność za Pomorze. Inicjatywa ta ma wzmocnić identyfikację mieszkańców województwa pomorskiego z regionem, zachęcić do pełniejszego poznania i utożsamiania się z jego symbolami i osiągnięciami.