Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/c70f5a53-8e1d-48db-988e-cc066d8cc845-scaled.jpg XI posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

XI posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

Prace nad utworzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie nadwiślańskim.

W pierwszym punkcie posiedzenia zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Pan Marcin Fuchs zrelacjonował przebieg spotkania informacyjno – upowszechniającego, które dotyczyło utworzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie nadwiślańskim. Powyższe spotkanie, które odbyło się w Dzierzgoniu 19 marca br. miało na celu przedstawienie potencjalnym chętnym m.in. dobre praktyki OWES, ilustrując je założeniami planowanego konkursu, który zaplanowano na trzeci kwartał br. 

Osoby bezrobotne na rynku pracy w województwie pomorskim.

Drugi temat obrad Komitetu dotyczył osób bezrobotnych na rynku pracy w województwie pomorskim, który omówiła Pani Iwona Szułdrzyńska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dokonana analiza miała na celu zobrazowanie jakie zmiany nastąpiły w przedziale czasowym 2005-2017 oraz w styczniu i lutym 2018 względem osób bezrobotnych w województwie pomorskim. Na ostatni dzień lutego stopa bezrobocia wynosiła 5,8%, tak więc na przestrzeni lat można zauważyć tendencję spadkową osób bezrobotnych. Warto również podkreślić fakt iż, w 2017 roku za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy blisko 12 tys. pracowników różnych firm podwyższyło swoje kwalifikacje ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy ). Natomiast w ubiegłym roku PUP przyjął 132 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Zachęcamy do odwiedzania Regionalnego Portalu Wiedzy o Rynku Pracy (www.porp.pl).

Zmiany w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Pan Piotr Wołkowiński przedstawił członkom Komitetu materiały ze spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego tematem była aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zmiany mogą przyczynić się m.in. do zwiększenia wiedzy na temat Ekonomii Społecznej w społeczeństwie. Wszystkie aktualizacje KPRES będą systematycznie poruszane na kolejnych posiedzeniach Komitetu, gdyż odgrywa on ważny element w aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tematami nad którym pochylili się członkowie Komitetu dotyczyły m.in. Karty Projektu w ramach Poddziałania 6.3.3. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w trybie pozakonkursowym, którą szerzej zaprezentował Pan Maciej Kisała.

Ponadto OWES prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno oraz OWES Dobra Robota zaprezentowali swoje wskaźniki w zakresie ich realizacji. Na koniec grupa robocza komitetu Upowszechnianie zaprezentowała szablon wyszukiwarki produktów i usług Ekonomii Społecznej.