Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

[SZKOLENIE] Dialog motywujący – skuteczne wsparcie w procesie zmiany – poziom zaawansowany

[SZKOLENIE] Dialog motywujący – skuteczne wsparcie w procesie zmiany – poziom zaawansowany

Zapraszamy członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach dotyczących dialogu motywującego. Szkolenia odbędą się w Hotelu Szarlota - Kompleksie Wypoczynkowym w Kościerzynie w dwóch terminach w październiku.

Terminy szkoleń:
21-23 października 2019r.
23-25 października 2019r.

Szkolenia odbędą się w Hotelu Szarlota – Kompleksie Wypoczynkowym w Kościerzynie, Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna (http://www.szarlota.pl).

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty związane z dojazdem. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: b.perez@pomorskie.eu w terminie do 4 października br. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, pełnioną funkcję w zespole oraz reprezentowaną instytucję pracy.

Do pobrania: