Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Ruszają nabory do programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” i „Sprawy wewnętrzne” realizowanych w ramach Funduszy Norweskich

Ruszają nabory do programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” i „Sprawy wewnętrzne” realizowanych w ramach Funduszy Norweskich

Ruszają nabory do programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji" i „Sprawy wewnętrzne" realizowanych w ramach Funduszy Norweskich

Jesienią 2019 r. zostaną uruchomione nabory do programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” oraz „Sprawy wewnętrzne” realizowanych w ramach Funduszy Norweskich.

1. Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, a także wzmocnienie tworzenia wartości oraz zrównoważony wzrost.

Program będzie wspierał innowacje w zakresie zielonych technologii i „niebieski” wzrost.

Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym Operatorem Programu,
na którego wdrażanie przeznaczone jest 85 mln EUR.

Program zakłada uruchomienie naborów w następujących obszarach:

  • Innowacje w zakresie zielonych technologii (dofinansowanie do 70% wartości projektu),
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (dofinansowanie do 70% wartości projektu),
  • Technologie poprawiające jakoś życia (dofinansowanie do 70% wartości projektu),
  • Technologie dla kobiet (dofinansowanie do 85% wartości projektu).

2. Program „Sprawy wewnętrzne” zakłada przede wszystkim wzmocnienie praworządności.

Program uwzględnia działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach, a także działania zmierzające do poprawy zdolności dochodzeniowej i do zwiększenia zdolności do pracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich jest Operatorem Programu, na którego wdrażanie przeznaczone jest 20 mln EUR.

Program zakłada uruchomienie naborów w następujących obszarach:

  • Azyl i migracja,
  • Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości,
  • Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek taki klęsk.

Szczegółowe informacje nt. programu dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej:
Program Rozwój przedsiębiorczości i innowacji: https://www.parp.gov.pl
Program Sprawy wewnętrzne: http://fundusze.mswia.gov.pl/