Aktualności

Ramowy kalendarz prac Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego

 

Ramowy kalendarz prac Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego

18-24 stycznia 2020 r.
 

SOBOTA, 18  stycznia

9.00 Gdynia-Orłowo, molo

Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska będzie uczestniczyć w wydarzeniu Ultrakrew – bieg polskim wybrzeżem z misją.

 

PONIEDZIAŁEK, 20  stycznia

10.30 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski i członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska podpiszą umowę z wiceprezydentem Sopotu Marcinem Skwierawskim w sprawie aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

14.30 Gdańsk, Wojewódzkie Centrum Onkologii

Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska odbędzie wizytę studyjną w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku.

 

WTOREK, 21  stycznia

9.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

9.00 Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka

Wicemarszałek Leszek Bonna weźmie udział w seminarium dotyczącym Kierunków rozwoju i szans dla regionu związanych z budową elektrowni jądrowej.

 

11.30 Gdańsk

Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska spotka się z wiceprezydentem Gdańska Piotrem Kowalczukiem w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

13.00 Gdańsk, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska spotka się z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Arkadiuszem Bobowskim.

 

ŚRODA, 22  stycznia

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska będzie uczestniczyć w Pomorskiej Radzie Pożytku Publicznego.

 

CZWARTEK, 23  stycznia

9.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska spotka się z Zarządami Szpitali Pomorskich w sprawie konkursu na usługi społeczne oraz konkursu dotyczącego prowadzenia żłobków.

 

19.00 Gdańsk, Olivia Business Center

Wicemarszałek Leszek Bonna będzie uczestniczyć w Rozmowach na szczycie o gospodarce z widokiem na przyszłość.

 

PIĄTEK, 24  stycznia

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski, Sala Herbowa

Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska wręczy gratulacje laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej Senior Obywatel im. Pawła Adamowicza.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka