Aktualności

Ramowy kalendarz prac Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego

 

Ramowy kalendarz prac Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego

22-28 lutego 2020 r.


 

SOBOTA,  22 lutego

12.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członek Zarządu Józef Sarnowski będzie uczestniczył w spotkaniu dotyczącym certyfikatów dziedzictwa kulinarnego.

 

PONIEDZIAŁEK, 24 lutego

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

XIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

15.00 Gdańsk, Dom Uphagena

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk weźmie udział w spotkaniu Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce.

 

WTOREK, 25 lutego

9.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

12.00 Prabuty

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i członkini zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska będą uczestniczyć w uroczystości zakończenia inwestycji w ramach projektów Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach.

 

12.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Wicemarszałek Leszek Bonna będzie uczestniczył w posiedzeniu Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa.

 

12.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski spotka się z ambasadorem oraz przedstawicielami Finlandii.

 

ŚRODA,  26 lutego

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska weźmie udział w Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego.

 

14.00 Tczew, siedziba firmy Flex

Członek Zarządu Józef Sarnowski będzie uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej inwestycji - centrum logistyczno-produkcyjne firmy Flex.

 

CZWARTEK, 27 lutego

9.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

11.30 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska weźmie udział w uroczystości podpisania porozumienia w zakresie realizacji szczególnych uprawień związanych z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów posiadających status kombatantów.

 

12.00 Stary Dzierzgoń

Członek Zarządu Józef Sarnowski będzie uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu komisji rolnictwa.

 

20.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk spotka się z delegacją posłów z Bundestagu.

 

PIĄTEK , 28 lutego

12.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Leszek Bonna wezmą udział w posiedzeniu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. 

 

15.00 Kartuzy

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk będzie uczestniczył w uroczystości zakończenia realizacji inwestycji Adaptacja dworu Kaszubskiego na cele społeczne tj. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w ramach projektu Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz. 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka