Aktualności

Konferencja dla organizacji pozarządowych

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/shock

Możliwości dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP będą tematem konferencji, która odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w środę, 22 czerwca 2016 r.

Podczas konferencji zostaną omówione możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Podjęty zostanie temat modelu funkcjonowania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na wszystkich szczeblach samorządu. Zostaną przedstawione najnowsze zmiany w ustawie o stowarzyszeniach. Odbędzie się dyskusja dotycząca budowania partnerstwa w relacjach międzysektorowych oraz sprawnego i skutecznego korzystania z mediów społecznościowych. Zostaną zaprezentowani nowi członkowie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019.

Aby wziąć udział w konferencji, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy
na adres e-mailowy:  konferencja.ngo@pomorskie.eu do piątku, 17 czerwca 2016 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (do 140 osób) decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na konferencję.

Program konferencji.

Szczegółowych informacji udziela:
Magdalena Witkowska
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. 58 32 68 897

e-mail: m.witkowska@pomorskie.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Możliwości dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP

  • 22 czerwca 2016 środa, godz. 9.30-15.00
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Sala im. Lecha Bądkowskiego
  • ul. Okopowa 21/27
  • Gdańsk

Zobacz: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Oprac. DK

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka