Aktualności

Inteligentne specjalizacje Pomorza

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Podsumowaniu konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza i zaprezentowanie wybranych obszarów oraz reprezentujących je Partnerstw była poświęcona konferencja z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, która odbyła się w środę, 29 kwietnia br.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Mikel Landabaso z Komisji Europejskiej, Zbigniew Kamieński z Ministerstwa Gospodarki, Katarzyna Kaczkowska z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także przedstawiciele pomorskiego biznesu, nauki i instytucji otoczenia, którzy zaangażowani byli w proces definiowania inteligentnych specjalizacji Pomorza.

Mikel Landabaso z Komisji Europejskiej / Fot. Sławomir Lewandowski

Inteligentne specjalizacje to obszary badawczo-rozwojowe o dużym potencjale wzrostu, które opierają swój rozwój na ciekawych pomysłach biznesowych, innowacjach, nowych rozwiązaniach technologicznych i współpracy. Mają mieć rzeczywisty potencjał do ekspansji i sprostania konkurencji na rynkach międzynarodowych.

Koncepcja inteligentnych specjalizacji, zainicjowana przez Komisję Europejską, ma na celu wskazanie obszarów specjalizujących się w wybranych dziedzinach nauki i technologii oraz stworzenie optymalnych warunków ich rozwoju. Zasadę inteligentnej specjalizacji oraz jej znaczenie dla polityki rozwoju regionu określono w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, co jest istotnym czynnikiem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces wyboru inteligentnych specjalizacji. Oznacza to, że zainteresowane środowiska z regionu tzw. Partnerstwa mogły zgłaszać swoje propozycje w procedurze konkursowej przedstawiając potencjał badawczo-rozwojowy danego obszaru oraz jego perspektywy rozwojowe w przyszłości z udziałem środków publicznych i kapitału prywatnego. Po ponad półtorarocznym konkursie i procesie przedsiębiorczego odkrywania w dniu 9 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o wyborze 4 obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza: technologie off-shore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Uczestnicy konferencji / Fot. Sławomir Lewandowski

Z Partnerstwami reprezentującymi wybrane obszary inteligentnych specjalizacji wybranymi przez Zarząd Województwa Pomorskiego, podjęte będą negocjacje w celu uzgodnienia i zawarcia Porozumienia, które będzie uszczegóławiało m.in. warunki i kryteria dostępu do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie inteligentnych specjalizacji.

 

MP  

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka