Aktualności

Dyrektor Opery Bałtyckiej w czerwcu kończy swoją misję. Będzie na stanowisku tylko do końca sezonu artystycznego

Opera Bałtycka w Gdańsku
Opera Bałtycka w Gdańsku. Fot. pomorskie.travel

Marszałek Mieczysław Struk i prof. Warcisław Kunc dokonali wnikliwej oceny sytuacji tej instytucji i zgodnie uznali, że w obliczu wyzwań, które nie są związane z działalnością artystyczną opery, misja prowadzenia Opery Bałtyckiej powierzona dyrektorowi Kuncowi zakończy się w czerwcu 2018 roku.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie niebawem decyzję co do sposobu wyłonienia nowego dyrektora Opery Bałtyckiej.

 

Zmiany w operze

„Opera Bałtycka w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 odniosła wiele sukcesów, na co wskazuje liczba, różnorodność i wysoki poziom nowych produkcji, a także znaczący wzrost frekwencji i wpływów własnych instytucji. Zostały one osiągnięte pomimo niewygasającego konfliktu części załogi (głównie skupionych w związkach zawodowych) z dyrekcją, a także – dekapitalizacji budynku utrudniającej podejmowanie śmielszych planów artystycznych. Wymaga on szybkiej interwencji w postaci remontu lub przebudowy, zaś instytucja – dalszych zmian strukturalnych i kadrowych" – czytamy w komunikacie wydanym przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Opera jest największą i najbardziej kosztowną instytucją kultury na Pomorzu. Otrzymuje najwyższą dotację od samorządu województwa pomorskiego. W 2016 r. było to ponad 16,7 mln zł, w 2017 roku prawie 16,4, natomiast w bieżącym planie budżetowym jest to kwota prawie 15,6 mln zł. Podczas ostatniego roku w Operze Bałtyckiej nastąpiły duże zmiany. Instytucja otworzyła się na nowych widzów, rozszerzyła ofertę artystyczną i edukacyjną, starając się trafić do nowego grona odbiorców. Liczba widzów wzrosła o 16 tys. osób, a wpływy z biletów o ponad 800 tys. zł.

 

Wyniszczający konflikt

Jednak nie obyło się bez kontrowersji. W operze od lat trwa konflikt między częścią pracowników, a dyrekcją, który rzutuje na pracę i wizerunek całej instytucji. Członkowie związków zawodowych w Operze Bałtyckiej mieli już zastrzeżenia wobec pięciu ostatnich dyrektorów (w instytucji działa 5 związków). Konfliktu nie zakończyło zatrudnienie kolejnego dyrektora – Warcisława Kunca w 2016 roku, który podjął wiele trudnych decyzji. Związkowcy organizowali spory zbiorowe, referenda, strajki, pikiety, głodówki i akcje medialne. Mimo podwyżki płac w marcu 2017 roku, część pracowników opery nadal upominała się rezygnację ze stanowiska dyrektora Kunca.

Również budynek opery pozostawia wiele do życzenia. Wymaga on szybkiej interwencji – remontu lub przebudowy, by opera mogła spełniać swoją rolę i realizować ciekawe plany artystyczne.

 

Dwa sezony artystyczne

Warcisław Kunc został dyrektorem opery we wrześniu 2016 roku. Kontrakt miał wygasnąć z dniem 31 sierpnia 2020 roku, jednak został skrócony. Warcisław Kunc zakończy pracę w operze 30 czerwca 2018. Dyrektor Opery Bałtyckiej ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury. Pracował jako dyrygent w Operze Wrocławskiej oraz licznych operach i filharmoniach świata. Przez lata był dyrektorem naczelnym m.in. Toruńskiej Orkiestry Kameralnej oraz Opery na Zamku w Szczecinie. Jest też pedagogiem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Poznaniu.

Zarząd Województwa Pomorskiego w najbliższym czasie podejmie decyzję o sposobie wyłonienia nowego dyrektora Opery Bałtyckiej.

 

Opera Bałtycka – komunikat

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i dyrektor Opery Bałtyckiej profesor Warcisław Kunc dokonali wnikliwej oceny sytuacji tej instytucji i pragną poinformować o wspólnej decyzji dotyczącej przyszłości Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Opera Bałtycka w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 odniosła wiele sukcesów, na co wskazuje liczba, różnorodność i wysoki poziom nowych produkcji, a także znaczący wzrost frekwencji i wpływów własnych instytucji. Zostały one osiągnięte pomimo niewygasającego konfliktu części załogi (głównie skupionych w związkach zawodowych) z dyrekcją, a także – dekapitalizacji budynku utrudniającej podejmowanie śmielszych planów artystycznych. Wymaga on szybkiej interwencji w postaci remontu lub przebudowy, zaś instytucja – dalszych zmian strukturalnych i kadrowych.

Marszałek Mieczysław Struk i prof. Warcisław Kunc zgodnie uznali, że w obliczu tych i innych wyzwań, które nie są związane z działalnością artystyczną instytucji, misja prowadzenia Opery Bałtyckiej powierzona dyrektorowi Kuncowi zakończy się z końcem czerwca 2018 roku.

Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie niebawem decyzję co do sposobu wyłonienia nowego dyrektora Opery Bałtyckiej.

 

Gdańsk, 27 lutego 2018 roku

 

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości

Aktualności