Aktualności

Biznes w sektorze morskim a Strategia Bałtycka. Jakie korzyści może przynieść międzynarodowa współpraca?

Fot. ©Depositphotos/Corepics VOF
Fot. ©Depositphotos/Corepics VOF

Dowiedz się, jak nawiązać kontakty gospodarcze z partnerami z Regionu Morza Bałtyckiego. Żegluga i bezpieczeństwo to główne tematy seminarium organizowanego w środę, 8 listopada 2017 r. w Gdańsku.

 

Podczas seminarium przedstawione zostaną korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwom z branży morskiej udział w projektach wpisujących się w tzw. Strategię Bałtycką. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele biznesu oraz instytucji unijnych. Zaplanowano m.in. czas na indywidualne rozmowy uczestników z ekspertami, a także sesję ułatwiającą partnerom nawiązanie współpracy celem realizacji przyszłych projektów.

 

Czym jest Strategia Bałtycka?

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego opiera się na trzech głównych celach:

  • ocalenie morza (Save the Sea), poprzez który wspierane są działania na rzecz: ochrony różnorodności biologicznej, zachowania czystości wód i zmniejszenia ilości zanieczyszczeń spływających do morza, a także tworzenia warunków do funkcjonowania ekologicznej i bezpiecznej żeglugi morskiej;
  • rozwój połączeń w regionie (Connect the Region), związany z ulepszeniem połączeń transportowych państw bałtyckich, poprawą dostępu do rynków energii oraz zwalczaniem przestępczości i nielegalnego handlu;
  • zwiększenie dobrobytu (Increase Prosperity), który nastawiony jest przede wszystkim na rozwój badań naukowych i innowacji, przedsiębiorczości, jak również promocję kultury i turystyki.

Istotą strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, a także udział świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich oraz sektora prywatnego w realizacji projektów. Swoim zasięgiem obejmuje ona obszar, w którego skład wchodzi 8 państw członkowskich UE: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska i Szwecja.

Oficjalna strona internetowa Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Logo Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

 

Korzyści dla biznesu z udziału w projektach w ramach Strategii Bałtyckiej.
Jak wykorzystać potencjał i skutecznie współpracować na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego

  • 8 listopada 2017 r., środa, godz. 10.00-16.30
  • Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  • Ośrodek Kultury Morskiej
  • ul. Tokarska 21/25
  • Gdańsk

Zobacz: program seminarium

Seminarium odbędzie się w języku angielskim, ale dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej".

 

Organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" w ramach projektów „Let's Communicate!" oraz Smart Blue Regions, realizowanych w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.
view szablon artykułu