Aktualności

Agencja Rozwoju Pomorza w Gdańsku

Panorama wybrzeża
Fot. Agencja Rozwoju Pomorza SA na Facebooku

Powstała w 1992 r. z inicjatywy władz województwa, przy udziale firm reprezentujących ważne sektory gospodarki: portowy, paliwowo-energetyczny, finansowy, budownictwa.

 

Agencja Rozwoju Pomorza pośredniczy w podziale funduszy UE dla firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Umożliwia pomorskim firmom korzystanie z dotacji unijnych, finansujących realizację innowacyjnych projektów oraz nowych inwestycji. Pozyskuje unijne fundusze na realizację projektów wspierających rozwój sektora MSP na Pomorzu.

Realizuje wiele projektów, m.in. Pomorski Broker Eksportowy – wspiera aktywność eksportową firm z regionu, EIS – kreuje wspólne rozwiązania na rzecz rozwoju regionalnej polityki proeksportowej, CIRTOINNO – promuje wdrażanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego w turystyce, SB WELL – wspiera w regionach nadbałtyckich rozwój turystyki wellbeing, SNOwMan – ma na celu zwiększenie poziomu wdrażania innowacji nietechnologicznych w firmie, Pomorzanki w Biznesie – umożliwił kobietom pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz skorzystanie z pakietu szkoleń.

W ramach agencji działają punkty informacyjne Funduszy Europejskich z siedzibą w Gdańsku i Słupsku, świadczące usługi informacyjne na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej. Agencja zarządza też Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne projekty biznesowe. Fundusz oferuje pomysłodawcom wsparcie rzeczowe, eksperckie i finansowe.

 

Dane adresowe:
Agencja Rozwoju Pomorza SA
Olivia Business Center, budynek Olivia Six
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk 
tel.  58 32 33 100
faks 58 32 33 200
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
strona internetowawww.arp.gda.pl

 
W ramach agencji funkcjonują:

   ► Invest in Pomerania

 

 
view szablon artykułu