Aktualności

Agencja Rozwoju Pomorza w Gdańsku

$image_alt
Agencja Rozwoju Pomorza SA

Powstała w 1992 r., z inicjatywy władz województwa, przy udziale firm reprezentujących ważne sektory gospodarki: portowy, paliwowo-energetyczny, finansowy, budownictwa.

Agencja Rozwoju Pomorza SA dziś to silna instytucja, wyznaczająca standardy wsparcia przedsiębiorczości na Pomorzu, a także ważny partner samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego.
Agencja Rozwoju Pomorza SA realizuje ważne dla Pomorza projekty, współtworzy Sieć Instytucji Otoczenia Biznesu, prowadzi Centrum Obsługi Informacyjnej Inwestora oraz promocję gospodarczą regionu.
Jakość usług świadczonych przez ARP SA jest wysoka i potwierdzona certyfikatami ISO 9001, KSU, certyfikatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz innymi stosownymi akredytacjami.
Agencja Rozwoju Pomorza SA jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdańsku, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 4441.

Dane adresowe:
Agencja Rozwoju Pomorza SA
ul. Arkońska 6/A3
80-387 Gdańsk
tel.  58 32 33 100
faks 58 30 11 341
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
strona internetowawww.arp.gda.pl

W ramach agencji funkcjonują:

   ► Invest in Pomerania

   ► Akademia Edukacji Regionalnej

 
view szablon artykułu