Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zaproszenie do składania wniosków – eac/s07/2020 – Wymiana i mobilność w sporcie ERASMUS+

Zaproszenie do składania wniosków – eac/s07/2020 – Wymiana i mobilność w sporcie ERASMUS+

Celem zaproszenia jest wdrożenie działania przygotowawczego „Wymiany i mobilność w sporcie” zgodnie z decyzją Komisji C(2020)1194 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu prac na rok 2019 w odniesieniu do realizacji projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w dziedzinie edukacji, sportu i kultury. Ogólnym celem tego działania jest zapewnienie pracownikom organizacji sportowych (osobom z otoczenia sportowców) możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w obcym kraju (w UE i poza nią). Mobilność edukacyjna powinna być postrzegana jako inwestycja w kapitał ludzki oraz wkład w budowanie potencjału różnych organizacji sportowych.

Działanie ma na celu wywarcie wpływu w dwóch głównych obszarach:

  1. podnoszenie poziomu wiedzy i know-how personelu sportowego;
  2. rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie mobilności edukacyjnej w sporcie.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en

Dokumenty w języku polskim tutaj

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.