Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Sopocki MOPS oferuje dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów

Sopocki MOPS oferuje dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów

W Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym MOPS Sopot uruchomione zostały miejsca dziennej opieki wytchnieniowej. Usługi te świadczone są w godzinach funkcjonowania Ośrodka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Osoba, która na co dzień opiekuje się swoim niesamodzielnym krewnym może znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia, odpocząć lub załatwić swoje sprawy. W tym czasie podopiecznym zajmuje się wykwalifikowany opiekun, który zapewnia pielęgnację w podstawowym zakresie. Ośrodek oferuje również wyżywienie oraz terapię zajęciową dostosowaną do możliwości osoby, która objęta jest wsparciem. Z dziennej opieki wytchnieniowej skorzystać  mogą członkowie rodzin lub osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, np. osobami z demencją czy poruszającymi się na wózku.

Oprócz zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, w Sopocie systematycznie rozwijana jest również sieć oparcia społecznego dla rodziny sprawującej opiekę nad swoim niesamodzielnym krewnym – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Jest to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez osoby opiekujące się swoimi bliskimi. Wieloletnia opieka nad osobą wymagającą stałego wsparcia jest dużym obciążeniem psychicznym. Opiekun często z trudami życia codziennego musi radzić sobie sam. Dlatego wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscach zamieszkania, bez konieczności umieszczania w całodobowych placówkach – dodaje A.Czekaj.

Opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami niesamodzielnymi mogą również skorzystać z dodatkowego indywidualnego wsparcia psychologa w miejscu zamieszkania. Aby otrzymać takie wsparcie, opiekun powinien przedstawić orzeczenie o znacznym stopień niepełnosprawności, w przypadku dzieci do 16 r. ż. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, którą się opiekuje.

Z dodatkowego wsparcia – usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia  zaburzonych funkcji organizmu mogą skorzystać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zakres usług, które wykonywane są w miejscu zamieszkania, ustalany jest zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Może to być np. terapia logopedyczna, ćwiczenia, nauka chodu czy masaż.

Wszystkie te dodatkowe formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów są bezpłatne i będą realizowane do grudnia 2019 r. Gmina Miasta Sopotu otrzymała na realizację tych projektów dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

– Oprócz tych dodatkowych form wsparcia, zapewniamy osobom niesamodzielnym usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia. Osoby najbardziej potrzebujące mogą skorzystać z ciepłego posiłku dowożonego do domu, wsparcia psychologa (również w miejscu zamieszkania), bezpłatnej teleopieki czy pomocy Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością – dodaje dyrektor A. Czekaj.

Sopocki MOPS uruchomił w ubiegłym roku specjalny numer telefonu dla osób, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia. Pod numerem (58) 341-83-18, w środy w godz. 10.00-13.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy.

W sopockim systemie wsparcia działa również Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi,  Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z demencją, Dzienny Dom Pobytu oraz Dom Pomocy Społecznej, w którym dostępne są również całodobowe miejsca opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje o formach wsparcia osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych oraz ich opiekunów można uzyskać w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 232.