Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/81e6d13f-9cfc-4dc6-8fd5-89ac6bf4dcfb-3.jpg Przypomnienie dot. spełniania warunków dla stypendystów w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Przypomnienie dot. spełniania warunków dla stypendystów w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Szkolnictwo zawodowe

II transza stypendium nie zostanie wypłacona uczniowi, któremu przyznano stypendium na rok 2016/2017, w przypadku kiedy:

  • nie jest już mieszkańcem województwa pomorskiego,
  • w roku szkolnym 2016/2017 nie kontynuuje nauki w szkole zawodowej,
  • zrezygnuje z otrzymywania wsparcia.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, prosimy, aby:

  • dyrektor szkoły albo jego zastępca lub
  • pełnoletni uczeń-stypendysta lub
  • rodzic albo opiekun prawny niepełnoletniego ucznia-stypendysty

pisemnie poinformował o tym fakcie Departament Edukacji i Sportu.

Informację taką należy przekazać do Departament Edukacji i Sportu w terminie do 14 dni od dnia jej powzięcia.

 

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Edukacji i Sportu – projekt 3.3.2 (szkolnictwo zawodowe)

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (§ 11).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.