Komunikaty prasowe

Koronawirus – zajęcia szkolne odwołane

11.03.2020

Koronawirus – zajęcia szkolne odwołane

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Departament Edukacji i Sportu UMWP przekazał w środę 11 marca informację o zawieszeniu zajęć do jedenastu prowadzonych placówek oświatowych.

Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzi jedenaście szkół i placówek oświatowych: dwie regionalne placówki doskonalenia nauczycieli, dwie pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, dwa ośrodki specjalne (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie) oraz pięć zespołów szkół policealnych.

– W przypadku szkół policealnych chodzi o zawieszenie zajęć dla uczniów. Nauczyciele jednak nadal będą otrzymywać wynagrodzenie i mają być gotowi do pracy. Rekomendujemy, by w miarę możliwości prowadzili zajęcia online – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu. – Rozważamy też realizację zadań w systemie zdalnym w placówkach, które nie pracują z dziećmi i młodzieżą, czyli w ośrodkach doskonalenia nauczycieli i w bibliotekach. Natomiast w przypadku MOW w Kwidzynie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie MEN, placówka tego typu nie jest objęta zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nie do końca zrozumiałe jest umieszczenie w katalogu placówek oświatowych wyłączonych z zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, gdyż w tych placówkach uczą się również dzieci i młodzież nie objęte całodobową opieką (część uczniów przychodzi do ośrodka wyłącznie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze). Obecnie wyjaśniamy sytuację dotyczącą ośrodka w Wejherowie.

Zgodnie z wytycznymi rządu zajęcia w szkołach mają być zawieszone na okres dwóch tygodni.

Kontakt
Michał Piotrowski

Michał Piotrowski

Zastępca dyrektora ds. komunikacji społecznej, rzecznik prasowy

m.piotrowski@pomorskie.eu 58 32 68 539, 502 757 339