Samorząd
O Zielonym Ładzie w Gdańsku. 45. posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej

O Zielonym Ładzie w Gdańsku. 45. posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej

Fot. Aleksander Olszak
20.10.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
20.10.2021

Województwo pomorskie po raz pierwszy było gospodarzem posiedzenia Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej. Rozmowy w Gdańsku dotyczyły m.in. projektów związanych z tzw. Zielonym Ładem.

Główne obrady odbywały się w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

45. posiedzenie

Gdańsk i Pomorze po raz pierwszy gościło posiedzenie komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej.

– To duże wyróżnienie dla naszego regionu i stolicy. Gdańsk i Pomorskie zostały docenione ze względu na swoją otwartość i aktywność międzynarodową – mówił otwierając posiedzenie Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Pomorze to od wieków region otwarty na kontakty zagraniczne. Region atrakcyjny do życia i inwestowania, który znajduje się w czołówce dynamicznie rozwijających się województw. To, że właśnie Gdańsk – miasto dialogu kulturowego zostało wybrane na spotkanie dwóch ważnych sąsiadów Unii Europejskiej, to dla nas wyróżnienie i zaszczyt – dodał wicemarszałek.

W posiedzeniu komitetu wzięli udział przedstawiciele 9 polskich województw oraz 8 niemieckich landów. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Nadrenii Westfalii, Brandenburgii, Hamburga, Bremy, Saksonii, Saksonii Anhalt, Turyngii, Hesji oraz polskich województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, małopolskiego. Do Gdańska przybyli także przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rozmowy o Zielonym Ładzie

Jednym z punktów spotkania był panel dotyczący polsko-niemieckich projektów na rzecz zrównoważonej i zielonej Europy. Samorząd województwa pomorskiego zaprezentował projekt pomorskiej spółki Innobaltica pt. „Interconncet”. Realizowany we współpracy ze Szwedami, Niemcami, Rosjanami i Litwinami projekt zyskał miano flagowego projektu strategii UE. W ramach projektu Interconnect stworzony został pakiet aplikacji dla pasażera podróżującego w obszarze całego południowego Bałtyku.

– Projekty miast i regionów związane z tematami dzisiejszego posiedzenia: zielona transformacja Unii Europejskiej, pakiet legislacyjny „Fit for 55” i ochrona klimatu, są przykładem do naśladowania – stwierdził wiceprzewodniczący komisji i jednocześnie minister spraw europejskich i mediów Nadrenii Westfalii dr Stephan Halthoff-Pfoertner.

30 lat współpracy

Warto podkreślić, że transgraniczna współpraca Polski i Niemiec liczy już 30 lat. Konsul Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper podkreśliła w swoim wystąpieniu znaczenie relacji i więzi społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie młodzieży, natomiast wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Grzegorz Grzelak zwrócił uwagę na znaczenie współpracy międzyregionalnej, w tym w ramach Małych Trójkątów Weimarskich.

Komisja ds. współpracy międzyregionalnej

Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej jest jednym z czterech komitetów pracujących w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Komisja działa na podstawie traktatu o dobrym sąsiedztwie pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i RP z 17 czerwca1991 roku. Przedmiotem działania komisji są zagadnienia ułatwień w ruchu granicznym, działania na rzecz rozbudowy przejść granicznych, wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych, realizacja wspólnych projektów finansowanych z funduszy unijnych. Intensywnie rozwija się współpraca gmin i województw przygranicznych z ich niemieckimi odpowiednikami, szczególnie przy organizacji małego ruchu granicznego, działalności handlowej, turystyki, komunikacji i parkingów, wód granicznych i utylizacji odpadów, ochrony przeciwpożarowej i zwalczania skutków powodzi, bezpieczeństwa, rozwoju kolei (połączenia transportowe) czy cyfryzacji.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.