Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kultura
Masz własne przemyślenia dotyczące pandemii i izolacji i chcesz się nimi podzielić? Nagraj monodram

Masz własne przemyślenia dotyczące pandemii i izolacji i chcesz się nimi podzielić? Nagraj monodram

Nagrywanie filmu telefonem komórkowym

Chodzi o wyłonienie i prezentację indywidualnych wypowiedzi artystycznych, nawiązujących do pandemii, kryzysu, izolacji oraz wywołanych nimi emocji – poczucia zagrożenia, niepewności, zniewolenia, ale też potrzeby kontaktu z innymi, utrzymania relacji oraz zachowania nadziei. Zgłoszenia można wysyłać do 31 lipca 2020 r.

 

Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Theatrum Gedanense i gdański Teatr w Oknie. Nabór do konkursu na monodram odbywa się w ramach wyjątkowej edycji cyklu Monoteatr, która po raz pierwszy realizowana jest online.

 

Niepublikowane spektakle

Konkurs skierowany jest do twórców działających w Polsce i obejmuje spektakle i działania artystyczne, które nie miały jeszcze swojej premiery. Zgłosić można zarówno koncepcję spektaklu, jak i wydarzenie będące na etapie tworzenia. Wyboru spektakli przeznaczonych do realizacji dokona jury w składzie: Katarzyna Flader-Rzeszowska, Wiesław Geras i Tomasz Miłkowski.

 

Pokazy online

Wyłonieni finaliści konkursu (maksymalnie 8 twórców/spektakli) otrzymają nagrody finansowe, a także wsparcie techniczne i organizacyjne w realizacji profesjonalnego nagrania swojego spektaklu. Od 1 do 20 października 2020 r. finałowe monodramy zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności za pośrednictwem kanału YouTube oraz na Facebooku. Prezentacjom wyłonionych spektakli będą towarzyszyły spotkania z artystami oraz dyskusje z udziałem publiczności online. Spośród wybranych przez jury finalistów konkursu, drogą głosowania online, widzowie wytypują trzech laureatów konkursu.

Monoteatr #wdomu wychodzi naprzeciw potrzebie samorealizacji i dzielenia się sztuką w środowiskach twórczych, które w obecnej sytuacji wyjątkowo silnie potrzebują wsparcia. Twórcza odwaga artystów może pomóc wielu widzom w przezwyciężaniu kryzysu. Rozwój technologii informacyjnej wprowadził nowe formy afiliacji i aktywności kulturowej. Chodzi o wsparcie działań mobilizujących odbiorców do aktywnego wykorzystania nowych mediów. Organizatorzy postarają się też odpowiedzieć na pytanie, czy można postrzegać stan izolacji i idące za nim ograniczenia jako szansę na rozwój, na zaistnienie nowych form i myśli.

 

Konkursowi Monoteatr #w domu towarzyszą 

Wprowadzenie do monodramu

Wykład otwierający przegląd w ramach projektu, który poprowadzi Wiesław Geras – założyciel najstarszego festiwalu monodramów i inicjator licznych przeglądów i festiwali. Posiada ogromne doświadczenie i podzieli się historią monodramu, której jest częścią. Opowie o początkach nurtu, o prekursorach i legendach. Nakreśli obecne trendy i przedstawi współczesną rolę monodramu w polskim teatrze.

Wiesław Geras jest absolwentem kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarzem, animatorem kultury, członkiem Międzynarodowego Instytutu Teatralnego iTi Unesco, prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, pomysłodawcą i dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora. OFTJA powstał w 1966 r. w Piwnicy Świdnickiej, po dziesięciu latach przekształcono go we Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (WROSTJA). Od 2013 r. przewodniczący Polskiego Komitetu Monodramu. Geras jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, statuetkę Laur Wrocławia, Złoty Medal Ministra Kultury Armenii, Honorową nagrodę Torunia Biały Anioł oraz Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

 

Warsztat krytyki teatralnej w kontekście monodramu

Warsztat przeznaczony dla osób zainteresowanych krytyką i teatrem współczesnym. Przeprowadzony zostanie przez Tomasza Miłkowskiego będzie miał na celu podniesienie umiejętności szerszego spojrzenia na grę aktorską i reżyserię, odczytywania kontekstów i opisywania spektakli.

Tomasz Miłkowski jest dziennikarzem, krytykiem teatralnym i literackim, redaktor czasopism, absolwentem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk humanistycznych. Autor kilkunastu książek edukacyjnych, redaktor wielu publikacji teatralnych. Od 2000 r. przewodniczył polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IACT), od 2016  r. honorowy wiceprzewodniczący. Redaktor naczelny kwartalnika „Yorick”, współpracuje z tygodnikiem „Przegląd”, wchodzi w skład redakcji czasopisma „Critical Stage”. Od wielu lat uczestniczył w pracach rad programowych Wrostja, przewodniczy jury Nagród im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya, kapitule Nagrody im. Andrzeja Żurowskiego. Od czterdziestu lat związany z ruchem teatrów jednego aktora, jest częstym bywalcem i jurorem festiwali w Polsce i Europie.

 

Warsztat recytatorski

Skierowany do młodych twórców i pasjonatów teatru. Poprowadzi go Mateusz Nowak – doświadczony aktor monodramowy, laureat licznych konkursów recytatorskich. Wirtualny warsztat będzie miał na celu podniesienie świadomości uczestników posługiwania się własnym głosem, wyrażania przez niego emocji i sensu wypowiadanego tekstu. Uczestnicy dowiedzą, się jak wybrać odpowiedni repertuar do recytacji i jak zacząć pracę nad nim. Zostaną omówione techniki analizy i interpretacji tekstu i jak budować kontakt z widzem i utrzymywać jego uwagę.

Mateusz Nowak – polonista, logopeda, animator kultury, instruktor recytacji. Doktorant w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii (UMCS w Lublinie), absolwent Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej. W 2012 r. ukazał się jego autorski podręcznik „Słowa do odkrycia” dla osób zajmujących się mówieniem scenicznym. Laureat nagród instruktorskich na konkursach recytatorskich. Współtworzył Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Słowa i Teatru (2008-2012) i Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa (2008-2015). W 2014  r. został laureatem Lubelskiej Nagrody Kulturalnej Żurawie. Wielokrotny stypendysta marszałka województwa lubelskiego,  prezydenta Lublina oraz NCK. Ma w swym dorobku trzy monodramy, które stworzył z wybitnym reżyserem Stanisławem Miedziewskim: „Teatralność”, „Od przodu i od tyłu” oraz „Żertwa”.

 

Debata twórców

Zwieńczeniem projektu będzie debata. Jej celem będzie wymiana doświadczeń i dyskusja na temat możliwości funkcjonowania teatru w sieci. Procesy twórcze, przygotowania i próby są dla twórców inne od dotychczasowych. Chcielibyśmy, aby środowisko mogło przeanalizować zalety i wady nowego doświadczenia, pochyliło się nad błędami i kłopotami, jakie pojawiły w związku z wdrażaniem nowego systemu pracy i poszukało rozwiązań na zaistniałe sytuacje. Liczymy, że będzie to źródło inspiracji i nowych pomysłów.

 

Kolejną ekspertką będzie też Katarzyna Flader-Rzeszowska – prof. UKSW historyk teatru, wykładowca akademicki. Ukończyła Wydział Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych na UKSW w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Humanistycznych PAN. Doktorat i habilitację uzyskała w Instytucie Sztuki PAN. Adiunkt w Katedrze Dialogu Wiary z Kulturą UKSW. Redaktor naczelna kwartalnika „Kultura – Media – Teologia”, redaktorka miesięcznika „Teatr”. Autorka książek o teatrze Tadeusza Malaka, Tadeusza Kantora, Wiesława Komasy, Mieczysława Kotlarczyka. Wielokrotna laureatka konkursów recytatorskich i festiwali teatrów jednego aktora.

Regulamin konkursu

 

Monoteatr_baner

                                                                                             

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.