Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/1f8f4faa-46dd-4297-a491-4cb494c9f249.jpg Masz 65 lat i więcej? Uważaj na pneumokoki! Debata o zdrowiu mieszkańców Pomorza

Masz 65 lat i więcej? Uważaj na pneumokoki! Debata o zdrowiu mieszkańców Pomorza

Wicemarszałek Paweł Orłowski otwierając konferencję podkreślał jak ważną rolę odgrywają szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych.

Czym są choroby zakaźne? Jak im przeciwdziałać? Jaką rolę odgrywają szczepienia ochronne? To tylko niektóre z zagadnień, na jakie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji dotyczącej chorób zakaźnych.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 15 listopada 2017 r. w ramach cyklu Zdrowie – człowiek – profilaktyka odbyła się konferencja dotycząca roli jednostek samorządu terytorialnego w profilaktyce chorób zakaźnych. Została skierowana do powiatów i gmin z województwa pomorskiego. Jej organizatorami byli Departament Zdrowia, Stowarzyszenie Parasol dla Życia oraz Fundacja Aby Żyć. Konferencję otworzył wicemarszałek Paweł Orłowski.

 

Czym są i kogo atakują pneumokoki

Pneumokoki to bakterie stanowiące bezpośrednią przyczynę pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego m.in. ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, przewlekłe zapalenie oskrzeli. Do najczęstszych chorób inwazyjnych wywołanych przez infekcje pneumokokowe należą: zapalenie płuc z bakteriemią, sepsa oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) określane mianem inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP).

Najwięcej inwazyjnych zachorowań występuje w dwóch głównych grupach wiekowych, tj. u dzieci do 2 r.ż., u których układ odpornościowy jest jeszcze niedostatecznie rozwinięty oraz u osób powyżej 65 r.ż., u których stwierdza się poważne deficyty odporności.

Pneumokoki u osób dorosłych głównie wywołują ciężkie zapalenia płuc oraz zakażenia inwazyjne. Częstość zgonów w tych przypadkach jest duża i wynosi od 20 proc. u chorych w wieku 65 lat do nawet 40 proc. u osób w wieku 85 lat szczególnie narażeni na zakażenia są ludzie starsi, tj. po 65 roku życia), z przewlekłymi chorobami układu oddechowego jak astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc  (POCHP), zaburzenia immunologiczne, z chorobami układu krążenia, ze schorzeniami metabolicznymi jak np. cukrzyca, u których również stwierdza się deficyty odporności, chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobami nowotworowymi, chorobami układu krwiotwórczego.

 

Regionalny Program Szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+

Dostrzegając wagę problemu i podążając za rekomendacjami ekspertów Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przygotował koncepcję Regionalnego Programu Szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ z grup podwyższonego ryzyka, którego założenia zgodne są z Celem operacyjnym 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Jolanta Wierzbicka z Departamentu Zdrowia mówi, że wobec wzrastającej zachorowalności na zakażenia pneumokokowe w województwie pomorskim, a także groźne  powikłania i utrzymujące się od lat wysokie wskaźniki umieralności, jest czas na podjęcie działań profilaktycznych.

–  Na początku niezbędną ochroną chcemy objąć osoby po 65 roku życia znajdujące się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania. Obecnie znajdujemy się na etapie analiz epidemiologicznych, rozważamy też możliwości finansowe i prawne. Według wstępnych szacunków całkowity koszt realizacji programu na terenie województwa pomorskiego wyniesie 1 495 080 zł. Koncepcja realizacji programu zakłada dofinansowanie przez samorząd województwa pomorskiego 50 proc. kosztów przeznaczonych na  szczepienia mieszkańców powyżej 65 r. ż z grup wysokiego ryzyka  zamieszkałych na terenie powiatów i gmin, które zdecydują się przystąpić do programu –  wyjaśnia Wierzbicka. 

Natomiast Tomasz Jan Prycel z Market Access Audit stwierdza, że w ogólnym postrzeganiu kwestii profilaktyki zdrowotnej przez samorządy terytorialne, szczepienia przeciwko pneumokokom zazwyczaj utożsamiane były z potrzebą ochrony wyłącznie dzieci, zapominając o drugiej skrajnej grupie wiekowej również narażonej na zakażenia . – Wśród osób dorosłych myśląc o szczepieniach, największy nacisk kładziono na profilaktykę grypy, zapominając o niebezpieczeństwach zakażeń pneumokokowych. Na szczęście podejście to ewoluowało i coraz więcej polskich samorządów podejmuje się prowadzenia programów profilaktycznych, także wśród osób dorosłych, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji zdrowotnej –  dodaje Prycel.

Podczas konferencji eksperci zgodnie podkreślali, że z punktu widzenia odpowiedzialnej polityki zdrowotnej w regionie objęcie programem szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom także osób starszych to działanie konieczne.

– Kluczową rolę w walce organizmu z bakteriami odgrywa jego odporność, która z wiekiem ulega znacznemu osłabieniu na skutek przebytych chorób, stosowanej farmakologii oraz hospitalizacji –  mówi dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Układ immunologiczny starzeje się wraz z człowiekiem, zaś po 65 roku życia staje się niesprawny. W tym wieku poza zauważalnymi ubytkami odporności zwiększa się też m.in. podatność na zakażenia zarówno bakteryjne, wirusowe i grzybicze oraz podatność na rozwój chorób współistniejących. Taki organizm jest więc szczególnie narażony na infekcje, także bakterią pneumokoka. Jedyną skuteczną metodą ochrony przed pneumokokami są szczepienia i tylko one mogą ochronić społeczeństwo przed zagrożeniami wynikającymi z zakażeń. Niosą za sobą ogromne korzyści zdrowotne i ekonomiczne. To dzięki nim eliminowane są najbardziej zjadliwe serotypy bakterii, odnotowywana jest mniejsza liczba zachorowań, powikłań i zgonów, co w konsekwencji zmniejsza liczbę hospitalizacji, obniżając ogólne koszty leczenia i zwiększając oszczędność dla regionu. Dlatego realizując politykę zdrowotną warto rozważyć objęcie szczepieniem nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe – tłumaczy dr hab. n. med. Smiatacz.

Podczas spotkania zaprezentowano przygotowaną przez Departament Zdrowia koncepcję Regionalnego Programu Szczepień przeciwko Pneumokokom, zachęcając samorządy szczebla powiatowego i gminnego do podjęcia współpracy przy jego realizacji.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.