Edukacja i sport
Fot. Pixabay.com

Ferie 2021. Jakie zasady wypoczynku obowiązują uczniów w czasie pandemii?

Fot. Pixabay.com
04.01.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
04.01.2021

Nie można wyjechać na zimowy wypoczynek, gdyż zamknięte są hotele i stoki narciarskie. Rząd zezwolił tylko na organizację w Polsce półkolonii i obozów sportowych, które muszą podlegać obostrzeniom. Są to wytyczne przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Ich celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Wyjątkowo w tym roku w całym kraju, z uwagi na pandemię, ferie zimowe dla dzieci i młodzieży przypadają w tym samym terminie tzn. od 4 do 17 stycznia.

Tylko zorganizowany wypoczynek

W półkoloniach mogą uczestniczyć uczniowie klas I-IV szkół podstawowych lub artystycznej realizujących kształcenie ogólne. Natomiast w obozach sportowych mogą brać udział uczniowie szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Organizatorem wypoczynku mogą być: szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje np. harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Jak zorganizowane są półkolonie?

W półkoloniach mogą uczestniczyć tylko uczniowie bez objawów choroby jak np. gorączka, kaszel. Rodzice powinni zapewnić dziecku indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej. Półkolonie mogą być zorganizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa. Na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, dydaktyczne i gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Jedna grupa uczestników półkolonii powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W grupie może być maksymalnie 12 uczestników. Skład grupy ma się nie zmieniać. Grupa powinna też mieć stałego opiekuna.

Ferie bez wyjazdów

Od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia zamknięte zostały hotele w całej Polsce. W tym samym czasie nie można korzystać też ze stoków narciarskich. Dzieciom i młodzieży pozostają spacery np. po lesie czy plaży lub pobyt w domu i np. gry planszowe, szarady.

Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie gov.pl

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.