Liczne pomorskie uczelnie, ośrodki naukowe i badawcze

stanowią bazę dla ludzi z wizją, pasją i umiejętnościami, których twórczy potencjał przyczynia się do rozwoju niemal wszystkich dziedzin społecznej aktywności. Na Pomorzu rozwój i wspieranie biznesu mają znaczenie priorytetowe. Dzięki temu przedsiębiorcy i inwestorzy znaleźli tu podatny grunt do inwestowania i realizacji przedsięwzięć biznesowych.

Trójmiejska Dolina Krzemowa

Z uwagi na skupienie znanych na całym świecie firm informatycznych, Trójmiasto jest nazywane doliną krzemową. To przede wszystkim zasługa świetnego zaplecza kadrowego oraz stworzonych na Pomorzu przyjaznych warunków do inwestowania. Jedną z regionalnych inicjatyw, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty w województwie pomorskim, jest Invest in Pomerania.

Aby wiedzieć więcej…

W Trójmieście funkcjonują dwa parki naukowo-technologiczne. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (PPNT) zrzesza m.in.: firmy z branży biotechnologicznej, ochrony środowiska, ICT i wzornictwa przemysłowego. Rozbudowany kompleks PPNT powiększył się o budynki o powierzchni ok. 60 tys. mkw., w których pracować może ponad 2 tys. osób. Gdański Park Naukowo-Technologiczny, stanowiący płaszczyznę współpracy nauki i biznesu, to nowoczesny ośrodek wspierający przedsiębiorczość i kreatywność. W GPNT, zajmującym powierzchnię ok. 40 tys. mkw., funkcjonują firmy z branż ICT, biotechnologii oraz biomedycyny. W parku powołany został również inkubator firm technologicznych, zapewniający warunki do powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach, zakładanych przez absolwentów uczelni i pracowników naukowych.

Jednostki badawczo-rozwojowe to ponad 100 wyodrębnionych podmiotów, powołanych w celu prowadzenia badań stosowanych i prac rozwojowych. W całym województwie funkcjonują następujące rodzaje jednostek badawczo-rozwojowych: instytuty naukowo-badawcze, np. Instytut Elektrotechniki oddział Gdańsk, Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, instytuty Polskiej Akademii Nauk, centralne laboratoria, ośrodki badawczo-rozwojowe, np. Centrum Techniki Okrętowej SA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA.

Nie tylko informatyka

Pomorskie jest atrakcyjnym miejscem inwestycji zagranicznych także dla firm z innych branż – spożywczej, produkcyjnej, usług analitycznych, finansów i bankowości. W naszym województwie zainwestowali m.in.: Dr. Oetker, IKEA, Skanska, EDF, Saur Neptun Gdańsk, Geoban, Bayer, Eaton, Flextronics, Thomson Reuters, Sony Pictures, Rolls Royce Marine Polska. W 2013 r. otwarto rozbudowane Centrum Nauki Experyment w Gdyni. To największa w regionie instytucja kulturalno-naukowa, której celem jest popularyzacja nauki i łączenie jej z zabawą w ramach organizowanych dla dzieci i młodzieży interaktywnych wystaw, warsztatów oraz festynów.

Aktualności