Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Z czym mierzy się współczesny rynek pracy? III Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy za nami

Z czym mierzy się współczesny rynek pracy? III Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy za nami

III Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy w sali Niebo Polskie

W sali Niebo Polskie urzędu marszałkowskiego 15 kwietnia 2019 r. zebrali się pracownicy powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, przedsiębiorcy i samorządowcy. Wspólnie zastanawiali się, jak sprostać wymaganiom rynku pracy i jak tworzyć dobre miejsca pracy.

 

Spotkanie zakończyło się uroczystą galą z okazji 100-lecia powstania Publicznych Służb Zatrudnienia i 20-lecia ich funkcjonowania w strukturach samorządu.

 

Co zmieniło się na rynku pracy?

Województwo pomorskie stanęło w obliczu zmian na rynku pracy. Chodzi m.in. o rekordowo niskie bezrobocie, niedobór rąk do pracy oraz napływ pracowników zza granicy. Wśród wyzwań, przed jakimi stoją urzędy pracy oraz instytucje wspierające bezrobotnych i przedsiębiorców, wymienia się starzejące się społeczeństwo i wejście na rynek pracy nowego pokolenia pracowników, czyli pokolenia Z. Ponadto stale rosnąca liczba pomorskich przedsiębiorstw (w ostatnich 4 latach wzrost o ponad 20 tys. oraz nowych miejsc pracy o ponad 40 tys.) skutkuje wzrostem popytu na pracowników, co przekłada się na coraz wyższy poziom wskaźnika zatrudnienia w regionie. Obecnie wynosi on 72,7 proc. i jest wyższy niż średnia dla państw UE (72,1 proc.).

– Rozwój gospodarczy Pomorza oraz historycznie najniższa stopa bezrobocia spowodowały paradoksalnie osiągnięcie granicy możliwości aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia za pomocą standardowych działań – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Osoby te często posiadają kompetencje niedostosowane do potrzeb pracodawców, przez co powstaje luka kompetencyjna i zatrudnieniowa. Te zjawiska wymuszają na pracodawcach nie tylko konkurowanie wynagrodzeniami, ale też zmiany w dotychczasowym podejściu do organizacji pracy. Rozwój „dobrych miejsc pracy” to wyzwanie na obecne czasy dla Pomorza – tłumaczy Struk.

Nowe podejście do rynku pracy to nie tylko aktywizacja zawodowa pracowników i interesy pracodawców, ale też odwołanie się do relacji międzyludzkich, opartych na wartościach solidarności i wolności.

 

Wyzwania przyszłości i turkusowe zarządzanie

O tym, co czeka Pomorskie w najbliższej przyszłości, opowiadał Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP. Jego zdaniem wśród czynników najbardziej zmieniających współczesny świat są: starzenie się społeczeństwa i nierówności społeczne, degradacja środowiska i cyfryzacja.

Z kolei Marcin Nowicki, dyrektor ds. rozwoju projektów w Brainstorm Ltd, zwracał uwagę na aspekt wartości społecznych, które są niezbędne w kontekście mówienia o dobrych miejscach pracy. Uważa, że trzeba przestać patrzeć na rynek pracy w oderwaniu od tego, co dzieje się wokół nas, a dobre miejsca do pracy to po prostu dobre miejsca do życia.

To właśnie relacje, wzajemne zaufanie i szacunek dla innych są podstawą turkusowych organizacji. To firmy, które nie mają systemu hierarchicznego, a większe znaczenie mają pełnione funkcje niż zajmowane stanowiska. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest PTT PKS Gdańsk-Oliwa. Przedstawiciel firmy – Zbigniew Hamanowicz – przybliżył uczestnikom forum, na czym w praktyce polega turkusowe zarządzanie. To budowanie firmy, w której najważniejszymi wartościami są współpraca i odpowiedzialność za swoją pracę i rolę w zespole.

Na zakończenie forum odbyła się uroczysta gala z okazji 100-lecia powstania Publicznych Służb Zatrudnienia i 20-lecia ich funkcjonowania w strukturach samorządu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.