Decydując się na rozpoczęcie pracy jako przedsiębiorca, należy starannie przemyśleć, jaką formę prowadzenie działalności gospodarczej wybrać. Ważną decyzją jest to, czy firmę chcemy prowadzić sami, czy ze wspólnikiem bądź wspólnikami. 
Należy dokładnie przemyśleć kluczowe kwestie, jak: rodzaj działalności, ilu chcemy mieć wspólników oraz specyfikę współpracy i zakres odpowiedzialności finansowej.
Wybór rodzaju działalności ściśle wiąże się z rodzajem opodatkowania.
Zakres odpowiedzialności finansowej determinuje ryzyko finansowe podejmowane przez przedsiębiorcę, wynikające z regulacji takich kwestii, jak ograniczona odpowiedzialność czy też podejmowanie ryzyka całym swoim majątkiem.