Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ac53f353-40c8-4004-8462-4d2712556b91.jpg Wielki dzień Funduszy Europejskich. Tysięczna umowa dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego podpisana

Wielki dzień Funduszy Europejskich. Tysięczna umowa dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego podpisana

Fot. Aleksander Olszak

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają m.in. do osób bezrobotnych, z niepełnosprawnościami oraz do biernych zawodowo. Powstają dzięki nim przedszkola czy centra integracji społecznej. Łącznie ze środków Unii Europejskiej na Pomorzu skorzystało już ponad 330 tys. osób.

 

W sali Niebo Polskie, 14 lutego 2020 r. podpisanych zostało 7 umów o dofinansowanie projektów społecznych, w tym ta wyjątkowa, jubileuszowa tysięczna umowa. W uroczystości wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski, a także samorządowcy i przedstawiciele organizacji i fundacji realizujących projekty.

 

Pięć lat wspierania Pomorzan

W 2020 roku, 14 lutego to nie tylko walentynki. – Dziś podpisujemy kolejne umowy o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród nich jest jubileuszowa tysięczna umowa – podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Kiedy 5 lat temu startowały pierwsze nabory w ramach programu regionalnego, trudno było wyobrazić sobie skalę i zakres wszystkich działań jakie będziemy wspierać – mówił marszałek. Łącznie wsparciem objętych zostało 336 792 Pomorzan. To mniej więcej tyle, ile liczą razem Gdynia i Słupsk. – Wśród nich 61 proc. stanowiły kobiety – dodał Struk. Projekty realizowane są praktycznie w każdej pomorskiej gminie.

 

Tak działa EFS

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pomagają otwierać przed mieszkańcami możliwości rozwoju zawodowego i osobistego – A wszystko po to, aby w jeszcze większym zakresie poprawić jakość życia nas wszystkich, począwszy od rodzin, osób najbardziej potrzebujących wsparcia, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami – opisywał marszałek Struk. – Ale ze środków korzystają także pracodawcy, którzy budują innowacyjność i różnorodność gospodarki regionu – podkreślił.

 

 

Tysięczna umowa

Jubileuszowa tysięczna umowa o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została podpisana z powiatem tczewskim. – Będziemy realizować projekt dla bezrobotnych mieszkańców regionu. Dostępne będzie również wsparcie asystenckie, animacyjne i streetworkingowe. Projekt zakłada również wsparcie w wejściu na rynek pracy – brokering pracy i doradztwo zawodowe – mówił Mirosław Augustyn, starosta tczewski.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu kilkudziesięciu mieszkańców otrzyma wsparcie w postaci stażów, warsztatów czy doradztwa zawodowego. Łącznie 14 lutego 2020 r. podpisanych zostało 7 umów. Projekty będą realizowane między innymi w gminie Puck i powiecie wejherowskim. – Projekty ukierunkowane są na aktywizację zawodową  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – informował Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. – Łączna wartość tych umów to ponad 11,3 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie 9,9 mln zł. – dodał.

 

I co dalej?

Warto pamiętać, że w puli środków dla beneficjentów jest jeszcze około 500 mln zł. – Chcemy je rozdysponować w ramach tegorocznych konkursów m.in. na edukację przedszkolną, rozwój usług społecznych oraz na opiekę nad dziećmi do lat 3. Konkursy będziemy już niedługo ogłaszać – powiedział Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Pamiętajmy też, że w nadchodzącej perspektywie finansowej, która będzie mniej korzystna dla Polski, redukcja kwoty EFS jest jeszcze stosunkowo niewielka. To oznacza, że znaczenie tych środków w naszym programie regionalnym stanie się jeszcze bardziej widoczne – zakończył wicemarszałek Byczkowski.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.