Zasoby naturalne województwa pomorskiego. Stan na 2009 r.
Zasoby naturalne województwa pomorskiego.
Stan na rok 2009

 

Pomorze, kojarzone z wakacyjnym wypoczynkiem, może wyrosnąć na górniczą potęgę. W 2009 roku odkryto w województwie pomorskim potężne złoża gazu łupkowego, którego wydobycie może na długie lata uniezależnić Polskę od importu tego paliwa. Wielkość złóż szacuje się na od 1,4 bln do 3 bln m sześc. Dla porównania, zasoby gazu konwencjonalnego u światowych producentów mają wielkość 47 bln m sześc. w Rosji czy 14 bln m sześc. w Katarze.

 
Przypuszcza się, że aż 3/4 całego województwa pomorskiego może spoczywać na skałach łupkowych zawierających gaz. Jego wydobycie na skalę przemysłową będzie możliwe nie wcześniej niż za kilkanaście lat, obecnie trwają próbne odwierty i prowadzone są oceny wielkości złóż.
 
Poza tym, potencjał surowcowy województwa pomorskiego jest niewielki. Zasoby geologiczne wiążą się ściśle z budową geologiczną w tym rejonie: dominują surowce związane z osadami polodowcowymi czwartorzędu. Surowce występujące w starszych osadach mają mniejsze znaczenie.
 
Do najpowszechniejszych surowców należą: piaski, żwiry, iły oraz kreda jeziorna i torfy. Najliczniejszą grupę stanowią złoża kruszywa naturalnego, wykorzystywanego przede wszystkim w inwestycjach drogowych i budowlanych. Złoża piasków, iłów i żwirów występują powszechnie na terenie niemal całego województwa, poza obszarami pokrytymi utworami organogenicznymi (powstałymi ze szczątków organicznych, np. organizmów roślinnych i zwierzęcych), takimi jak Żuławy Wiślane i szerokie dna pradolin. Największymi zasobami wyróżniają się gminy: Kościerzyna, Żukowo, Lipnica, Puck, Czarna Dąbrówka, Potęgowo i Skarszewy, a największą liczbę złóż udokumentowano w powiatach wokół aglomeracji gdańskiej, cechującej się największym zapotrzebowaniem.
 
W 2006 r. w województwie pomorskim eksploatowanych było łącznie 125 złóż kopalin, z czego najwięcej (97) stanowią złoża kruszywa naturalnego, wydobywanego na terenie ponad 40 gmin. Najwięcej złóż eksploatowanych jest na terenie gminy Kościerzyna (7) oraz w gminach: Trąbki Wielkie (6), Pszczółki (5) i Szemud (5). Z innych kopalin pospolitych, w sześciu gminach (Główczyce, Wicko, Kołczygłowy, Potęgowo, Ryjewo oraz Somonino) eksploatowane są złoża torfu i  pojedyncze złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej, iłów do produkcji kruszywa lekkiego, piasku kwarcowego oraz kredy jeziornej.
 
Z kopalin podstawowych, na terenie województwa pomorskiego występują po cztery złoża gazu ziemnego i ropy naftowej („Żarnowiec", „Żarnowiec W", „Białogóra" i „Dębki"), położone na terenie gminy Krokowa, oraz eksploatowane złoża wód leczniczych w Sopocie i Ustce. Do złóż podstawowych zalicza się także borowiny. Występują one znacznie rzadziej niż złoża typowego torfu. Największe eksploatowane z takich złóż, o zasobach 196 tys. ton, zlokalizowane jest koło Ustki.
 
Znaczne są w regionie zasoby nieeksploatowanych złóż soli kamiennej („Łeba", „Mechelinki" i „Zatoka Pucka") oraz soli potasowo-magnezowych („Chłapowo", „Mieroszyno", „Swarzewo", „Zdrada"). Tworzą one najkorzystniejsze w kraju warunki do budowy kawernowych zbiorników magazynowych na gaz ziemny, paliwa płynne lub ropę naftową.
 
W osadach trzeciorzędowych, w strefie brzegowej, występują liczne nagromadzenia bursztynu (obejrzyj galerię zdjęć bursztynu). Chociaż obszar jego występowania jest rozległy, to do tej pory udokumentowane geologicznie zostały jedynie dwa złoża – w Możdżanowie koło Słupska i Wiślince koło Gdańska.
 
Źródło: