Spółka akcyjna

$image_alt

Najbardziej złożona forma spółki handlowej, przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Wymaga zaangażowania dużego kapitału.

Zalety

  • Możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym poprzez emisję akcji czy obligacji
  • Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki
  • Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki

Wady

  • Wysoki minimalny kapitał zakładowy
  • Kosztowny, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji
  • Brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców

Przepisy – Ustawa z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych

Definicja
Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Wysokość kapitału
Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 500 tys. złotych. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Nazwa
Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „SA".

Rejestracja 
Krajowy Rejestr Sądowy. Wraz z zarejestrowaniem spółka nabywa osobowość prawną.

Odpowiedzialność
Za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

Księgowość

Opr. BMG

view szablon artykułu