Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

$image_alt

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
 
Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, od swych początków zajmująca się działaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności oraz wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej, zgromadziła istotny potencjał organizacyjny, pozwalający jej realizować zadania o znacznej złożoności, wymagające odpowiedniej elastyczności oraz zaangażowania przygotowanych kadr. PARP posiada potencjał, pozwalający rozwinąć się w kierunku instytucji publicznej funkcjonującej zgodnie z najlepszymi światowymi standardami oraz wnoszącej istotny wkład w realizację celów o znaczeniu priorytetowym z punktu widzenia rozwoju kraju.
 
Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W województwie pomorskim RIF jest Agencja Rozwoju Pomorza SA.
 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 432 80 80, 432 71 25
faks 22 432 86 20, 432 84 04
RIF w woj. pomorskim:
Agencja Rozwoju Pomorza SA
ul. Arkońska 6/A3
80-387 Gdańsk
tel. 58 32 33 100
faks 58 30 11 341
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
http://arp.gda.pl
view szablon artykułu

Aktualności