Fot. Jarosław Czochański
Fot. Jarosław Czochański
Pojezierze Krajeńskie obejmuje południowo-zachodni skraj województwa pomorskiego. Znajduje się tu tylko jego północna, najwyżej położona część. Strukturę hydrograficzną tej części regionu tworzą: na niewielkim odcinku Brda, dopływy Gwdy i nieliczne jeziora. W użytkowaniu terenu przeważają grunty rolne. Lasy występują głównie w północnej i centralnej części regionu, w granicach województwa.
Środowisko przyrodnicze Pojezierza Krajeńskiego jest w znacznym stopniu zantropizowane (przekształcone przez człowieka). Centra antropizacji środowiska stanowią miasta – przede wszystkim Chojnice, a także znacznie mniejsze: Człuchów, Czarne i Debrzno.
Krajobraz Pojezierza Krajeńskiego ma znaczne walory w części o większej lesistości, zwłaszcza w rejonie jezior Szczytno i Krępsko. W części południowej w granicach województwa, o charakterze rolniczym, jest bardziej monotonny. Przyroda i krajobraz chronione są w kilku rezerwatach przyrody i w dwóch obszarach chronionego krajobrazu: Okolice Jezior Krępsko i Szczytno oraz Zespół Jezior Człuchowskich (bardzo mały).