Aktualności

Fundusz Pożyczkowy „Słupia”

$image_alt

Fundusz Pożyczkowy „Słupia" został powołany do życia z początkiem 2010 roku przez Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie jest organizacją „non profit", tzn. działającą nie dla zysku. Głównym celem Stowarzyszenia jest pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego i ograniczenie bezrobocia.
Stowarzyszenie oferuje niskooprocentowane pożyczki dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 
Pożyczki, udzielane zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą, finansowana są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości, Tytuł projektu „Wsparcie kapitałowe Funduszu Pożyczkowego „Słupia" działającego przy Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości".
 
Zarząd Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku 8 grudnia 2009 r. zawarł z Agencją Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości, Tytuł projektu „Wsparcie kapitałowe Funduszu Pożyczkowego Słupia, działającego przy Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości", dzięki której pozyskał dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą nowy kapitał na niskooprocentowane pożyczki. Nowy projekt pod nazwą Fundusz Pożyczkowy „Słupia" został uruchomiony 4 stycznia 2010 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.slupia.org.pl w zakładce Pożyczka.
  
O Funduszu Pożyczkowym „Słupia" dowiedzieć się można w:
 • Urzędzie Miejskim w Gdańsku, w Gdańskim Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Gdańsku-Wrzeszczu przy  ul. Partyzantów 74,
 • Urzędzie Pracy w Gdańsku,
 • Centrum Wspierania Biznesu w Kartuzach
 
Partnerzy  (udzielają informacji i posiadają niezbędne druki):
 • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku
  al. Wojska Polskiego 499, tel. 55 272 36 78
 
 • Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku
  ul. Garncarska 4, tel. 59 842 25 38
 
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku-Wrzeszczu
  ul. Grunwaldzka 8, tel. 58 341 93 70 
   
 • Biuro Obsługi Finansów i Nieruchomości PAMA Magdalena Patelczyk w Kartuzach
  ul. Dworcowa 4/1, tel. 668 861 341
 
 • Centrum Wspierania Biznesu w Lęborku
  ul. Zwycięstwa 30 B, tel. 602 620 399, 59 86 24 278
 
 • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu
  pl. Wolności 7, tel. 55 276 25 70.
 
Kontakt:
 • Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości
 • ul. Tuwima 22a
 • 76-200 Słupsk
 • tel. 59 846 91 12, 59 846 91 54 lub 59 846 91 10
 • faks 59 841 30 38
 • Punkt Informacji Pożyczkowej
 • Gdańsk-Wrzeszcz
 • ul. Matejki 6 (budynek Centrum Techniki Morskiej), pokój nr 123
 • tel. 58 347 03 78
 
view szablon artykułu