Aktualności

Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość“

$image_alt

Misją sieci Enterprise Europe Network (EEN) jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w skutecznym funkcjonowaniu na rynku europejskim. EEN działa na zasadach niekomercyjnych, przy wsparciu merytorycznym i finansowym Komisji Europejskiej oraz sieci ponad 500 podobnych ośrodków w całej Europie.

 

Informuje i doradza
 • wskazuje źródła finansowania MSP i doradza w kwestii ich wyboru
 • prezentuje formalno-prawne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 • informuje o prawie i aktualnej polityce UE
 • organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria
 • udziela indywidualnych konsultacji
 • wskazuje możliwości działania w programach ramowych UE i wspiera udział MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego. 
Co roku organizuje lub współorganizuje szereg seminariów i szkoleń dla przedsiębiorców, wśród nich:
 • Akademia Przedsiębiorczości
 • szkolenia eksportowe
 • Akademia Prawa i Podatków
 • szkolenia z wybranych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą.
Pośredniczy
 • pomaga znaleźć partnerów do współpracy gospodarczej (także w zakresie transferu technologii)
 • organizuje wyjazdy polskich firm na targi i misje gospodarcze, współfinansowane przez Komisję Europejską
 • świadczy usługi z zakresu transferu technologii, m.in. audytów technologicznych, kojarzenia przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, wymiany ofert technologicznych
 • dzięki systemowi Interaktywnego Kształtowania Polityki (IPM) pomaga przedsiębiorcom w zgłaszaniu do Komisji Europejskiej swoich spostrzeżeń i uwag na temat prawa UE.
Poszukuje zagranicznych partnerów biznesowych
 • Poprzez współpracę z ośrodkami EEN w całej Europie oraz niezwykle obszerną, biznesową bazę danych pomagamy przedsiębiorcom w dotarciu do potencjalnych kontrahentów. Na stronie EEN znajduje się szeroka gama ofert współpracy z całej Europy. Strona daje także możliwość wpisu firmy do bazy, przetłumaczenie oferty na język angielski i jej promocję, kontynuując funkcjonujące wcześniej Cetrum EuroInfo.

EEN finansowane jest w przez unijny Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności oraz przez Ministerstwo Gospodarki.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość" funkcjonuje od 1995 roku, realizując projekty wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Misją SWP jest dostarczanie rozwiązań zwiększających konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w usługach informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.
 
Co roku SWP pomaga ponad 1000 klientów, udzielając specjalistycznych porad i informacji. Ponadto, kilkaset osób rocznie uczestniczy w szkoleniach i seminariach. SWP zpowodzeniem zrealizowało szereg projektów współfinansowanych m.in. przez Unię Europejską, Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego oraz polskie Ministerstwo Gospodarki.
 
view szablon artykułu