Aktualności

Giełda kooperacyjna Meet in Italy for Life Science, 26-27 października 2016 r. Rzym

Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Pomorskie podczas Smart Regions Conference

W dniach 1-2 czerwca województwo pomorskie wzieło udział w największym wydarzeniu bieżącego roku organizowanym przez Komisję Europejską dedykowaną Inteligentnym Specjalizacjom pn. Smart Regions Conference.

Fundusze dla uczelni, jednostek badawczo-rozowjowych

Dowiedz się po jakie dofinansowanie możesz sięgnąć z Europejskich Funduszy, HORYZONTU 2020, Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Już 21 kwietnia konferencja pn.: „Inteligentne specjalizacje – co dalej?”

Konferencja poświęcona będzie dyskusji o tym, jak skutecznie wykorzystywać środki unijne na badania i rozwój, zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw. Konferencja będzie również okazją, aby uroczyście zainaugurować funkcjonowanie Rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. RPO

Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16).

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.