Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Waterfront Forum w Warszawie

Waterfront Forum w Warszawie

– W naszym kraju mamy 22 tys. km brzegów rzecznych, tysiące jezior i ponad 500 km brzegu morskiego. Ciekawe, że pierwsi do zagospodarowania tej przestrzeni wzięli się samorządowcy i entuzjaści turystyki wodnej – mówi Jerzy Wcisła, który przedstawiał referat wprowadzający do dyskusji „Polska nad wodą i polityka regionalna”. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu rewitalizacji MDW E70, sposoby promocji szlaku, aktywizowanie samorządów w kierunku „otwierania się” na turystykę wodną przyjmowano z ogromnym zaciekawieniem. Z zespołu związanego z MDW E70 w konferencji brał udział Stanisław Wroński – uczestnik debaty o istotnych kwestiach . idei waterfrontu.  

Dyskutowano o zagadnieniach aktywizacji gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturowej w aspekcie zespołu zjawisk związanych z zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej nad wodą, wykorzystaniem terenów poportowych i nowych portach, o szansach na realizację dużych projektów w przestrzeni waterfront i nowej perspektywie finansowej UE. Doświadczenia kolejnych edycji Waterfront Forum oraz rozeznanie ryku potwierdza, że tego typu atrakcyjna przestrzeń staje się stymulatorem pozytywnych zmian i rzeczywistego rozwoju dla współczesnych miast.  

Za kreowanie przestrzeni nadwodnej wyróżnienie przyznano Kamieniowi Pomorskiemu.