Aktualności

Smaki Pomorza na „Dominiku”

Na Jarmarku św. Dominika, w specjalnym pawilonie przygotowanym przez Urząd Marszałkowski przy ul. św. Ducha, mieszkańcy i turyści codziennie kosztują lokalnych przysmaków i spotykają się z artystami. Podczas konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego gotował sam skarbnik województwa Henryk Halmann.

Siedziba PODR i centrum pszczelarstwa w Lubaniu

24 lipca 2013 r. w Lubaniu z roboczą wizytą gościł Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Głównym celem spotkania było omówienie planów związanych z przeniesieniem siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Gdańska do Lubania.

Szybki Internet, e-administracja i e-integracja

19 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja, na której ministrowie Michał Boni i Paweł Orłowski przedstawili założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Blisko pół miliona złotych dla policji i straży pożarnej

Samorząd województwa pomorskiego wsparł Komendę Wojewódzką Policji i Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku kwotą 490 tys. zł. Podpisanie umów i porozumień odbyło się 22 lipca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

Gokarty, squash i muzeum sportu

Dzięki realizowanej przez samorząd województwa pomorskiego Inicjatywie JESSICA powstanie kolejny obiekt: centrum rekreacyjno-sportowe koło stadionu PGE Arena w Gdańsku. Umowa pożyczki została podpisana 19 lipca 2013 r. w pobliżu stadionu – w siedzibie AmberExpo.

Kamień węgielny pod przystankiem PKM

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wzięli udział m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, ministrowie Sławomir Nowak, Andrzej Massel i Paweł Orłowski oraz marszałek województwa Mieczysław Struk. Pomorski samorząd finansuję tę największą w powojennej Polsce nową inwestycję kolejową.

XXXI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Podczas czerwcowej sesji sejmiku radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z wykonania budżetu za rok 2012. Pomorscy parlamentarzyści zagłosowali też za przyjęciem stanowiska związanego z kontraktowaniem usług medycznych przez NFZ w Pomorskiem, skierowanego do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Zastrzyk wiedzy i technologii dla pomorskiej ochrony zdrowia

Stworzenie mieszkańcom województwa pomorskiego lepszych warunków ochrony zdrowia poprzez rozwój wiedzy w zakresie wykorzystania technologii IT – taki jest cel współpracy, którą 19 czerwca 2013 r. władze Pomorza podjęły z firmą Microsoft. To pierwsze w Europie porozumienie podpisane przez Microsoft w zakresie podwyższania kwalifikacji informatycznych w sektorze ochrony zdrowia.

Hallerówka i Adiutantówka przekazane muzeum w Pucku

Marszałek Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń podpisali umowę darowizny o przekazaniu przez samorząd województwa pomorskiego na rzecz Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy dwóch zabytkowych nieruchomości we Władysławowie – Hallerówki i Adiutantówki.

Pięć tysięcy uczniów przeszkolonych z edukacji morskiej

W projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie przez edukację morską" w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział ponad 5 tys. uczniów. Efekty programu przedstawili podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 czerwca 2013 r. w Gdańsku, m.in. olimpijczyk Mateusz Kusznierewicz i marszałek województwa Mieczysław Struk.

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka