Aktualności

Laureaci Pomorskich Sztormów

Europejskie Centrum Solidarności, firma Drutex i piłkarz Rafał Janicki z Lechii – to między innymi zwycięzcy plebiscytu „Pomorskie Sztormy 2014". Najważniejsze postaci, instytucje i wydarzenia w dziedzinie sportu, biznesu, kultury oraz funduszy europejskich nagrodzono podczas finałowej gali, która odbyła się 8 kwietnia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Pomorskie na targach „Freizeit” w Norymberdze

Targi odbywają się rokrocznie od 1968 r. i prezentuje się na nich około 750 wystawców z 12 krajów, na 60.000 mkw. powierzchni. Tegoroczna, 47 już edycja targów Czasu Wolnego, przyciągnęła ponad 94 tys. odwiedzających. Nasz region po raz pierwszy wziął udział w tym wydarzeniu, prezentując bogatą ofertę kulturalną, muzyczną i kulinarną.

350 tysięcy złotych dla twórców kultury

Samorząd województwa pomorskiego, realizując funkcję mecenasa w dziedzinie kultury w swoim regionie, przyznaje stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i opieką nad zabytkami. W tym roku stypendia od marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka otrzymały 84 osoby.

Znajdź pracę – daj pracę

Tysiące osób poszukujących pracy miały okazję spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami różnych firm i instytucji na temat możliwości zatrudnienia i perspektyw rozwoju zawodowego. Metropolitalne Targi Pracy Pomorza uroczyście otworzył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Tego dnia odbyła się także konferencja „Zainwestuj w rozwój kadry z Krajowym Funduszem Szkoleniowym i Europejskim Funduszem Społecznym".

Zintegrowana opieka zdrowotna na Pomorzu

Porozumienie, ustanawiające pierwsze w Polsce Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, zostało uroczyście podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek zarządu Hanna Zych-Cisoń.

VII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Podczas poniedziałkowej sesji marszałek przedstawił radnym informację o postępach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Została uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 24 września 2012 roku. Zgodnie z jej zapisami Zarząd Województwa co najmniej raz na dwa lata opracowuje informację o postępach realizacji Strategii i przedstawia sejmikowi oraz Pomorskiemu Forum Terytorialnemu.

Nowy przystanek SKM Śródmieście

Budowa ok. 1 kilometra linii kolejowej między stacją Gdańsk Główny a Gdańsk Śródmieście zakończyła się w grudniu zeszłego roku. Dzisiaj o północy odbył się pierwszy, inauguracyjny przejazd, a z samego rana w kolejce pasażerowie mogli spotkać marszałka województwa Mieczysława Struka oraz członka zarządu Ryszarda Świlskiego.

Marszałek uhonorował artystów

Tradycyjnie już z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przyznał nagrody ludziom teatru naszego regionu w uznaniu ich osiągnięć artystycznych w minionym roku. W tym roku uroczysta gala wręczenia Nagród Teatralnych Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagród Teatralnych Miasta Gdańska odbyła się w 30 marca, w teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Matematyczne seminarium

Odbyło się IV seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim", stanowiące kontynuację spotkań organizowanych na Politechnice Gdańskiej od 2006 roku. Jest ono jednym z kluczowych wydarzeń ogłoszonego przez samorząd województwa pomorskiego Roku Matematyki na Pomorzu. W uroczystej inauguracji udział wziął wicemarszałek Krzysztof Trawicki.

Okręgowy urząd górniczy powstaje w Gdańsku

Minister środowiska Maciej Grabowski podpisał rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowego urzędu górniczego, który będzie sprawował kontrolę nad firmami górniczymi z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz obszaru morskiego RP. W spotkaniu uczestniczyli prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski oraz geolog wojewódzki Michał Kowalski.

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka