Aktualności

XIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

W poniedziałek, 26 października br., o godz. 11.00, w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP odbyła się XIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Podczas obrad przyjęte zostało sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2014 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego.

Wolontariat w pomorskich szpitalach

Mając na celu propagowanie i rozwój idei wolontariatu, władze województwa pomorskiego stworzyły program pn. „Wolontariat szpitalny". By wdrożyć go w życie, w piątek, 23 października, wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń podpisała z kierownictwem 11. szpitali porozumienia, dzięki którym wolontariusze wspomagający pracę personelu, znacząco wpłyną nie tylko na jakość opieki, ale także na doskonalenie wizerunku danego podmiotu leczniczego w oczach chorych czy ich najbliższych.

Ponad 87 mln zł unijnego dofinansowania na projekty drogowe

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczyli decyzje o wyborze dwóch projektów drogowych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki unijnemu dofinansowaniu już wkrótce powstanie I etap obwodnic Kartuzy oraz rozbudowane zostaną drogi wojewódzkie nr 222 i 229.

Odkrywamy talenty na Pomorzu

Monika Guentzel, Laura Dziąba, Maria Westfal i Katarzyna Grobelna oraz Łukasz Chwieduk – to oni zwyciężyli w konkursie „Odkrywamy talenty na Pomorzu". Gala finałowa odbyła się 22 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Szkoła dobrego żeglarstwa

Najnowszą inicjatywą Pomorskiego Związku Żeglarskiego jest Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni. Rozpoczęła działalność 21 października 2015 r. Uroczystego rozwiązania węzła żeglarskiego dokonali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek.

Szansa na dodatkowe wsparcie finansowe na sport dzieci i młodzieży

Minister sportu i turystyki Adam Korol oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk spotkali się z młodymi sportowcami uprawiającymi lekkoatletykę. Podczas spotkania nastąpiło podpisanie listu intencyjnego o rozszerzeniu współpracy pomiędzy samorządem województwa pomorskiego i Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie sportu dzieci i młodzieży.

Porozumienie o zrównoważonym rozwoju lasów

Marszałek Mieczysław Struk i Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisali w obecności ministra środowiska Macieja Grabowskiego porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwem Gdańsk dotyczące współpracy w zakresie działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Odznaczenie dla prof. Jana Rogowskiego

Za szczególne zasługi dla pomorskiej chirurgii i transplantologii marszałek województwa pomorskiego uhonorował prof. dr hab. n. med. Jana Rogowskiego. Odznaczenie wręczyła, podczas 10. spotkania z cyklu „Zasłużony w historii miasta Gdańska", wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń.

Nadzwyczajna XIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

W poniedziałek odbyła się XIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jedynym punktem obrad było przyjęcie stanowiska w sprawie inicjatywy utworzenia województwa koszalińskiego (środkowopomorskiego). W sesji sejmiku swój udział wzięli m.in. marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski oraz samorządowcy z powiatów m.in. : słupskiego, bytowskiego.

Wsparcie dla pomorskich firm w handlu zagranicznym

Bank Zachodni WBK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 20 października 2015 r. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy, której celem jest pomoc polskim firmom z województwa pomorskiego w ich działalności importowej oraz eksportowej. Wspólna inicjatywa przewiduje działania edukacyjne mające zachęcić regionalnych przedsiębiorców do otwierania się na nowe rynki zbytu.

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka