Aktualności

Rozwój technologii kosmicznych – podpisanie listu intencyjnego

Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 r. i powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) w Gdańsku stawia przed środowiskiem nauki polskiej oraz sektorami przemysłu i obronności liczne wyzwania. Dlatego podpisano list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. List podpisali m.in. marszałek województwa Mieczysław Struk oraz prezes POLSY Marek Banaszkiewicz.

Prezydent RP z wizytą w Będominie

Para prezydencka, Bronisław i Anna Komorowscy, podczas wizyty na Pomorzu zwiedziła Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Bronisław Komorowski jest pierwszym prezydentem Polski, który odwiedził miejsce narodzin twórcy polskiego hymnu – Józefa Wybickiego.

Nowa jakość w promocji regionu

Nową strategię promocji regionu wraz z nowym znakiem, mającym stanowić podstawę dla promocji gospodarczej, zarówno w kraju jak i za granicą, zaprezentowano podczas konferencji, która odbyła się 15 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Delegacja z Chin na Pomorzu

Wystawa fotograficzna „Cztery Pory Roku w Szanghaju", którą uroczyście otworzyli marszałek Mieczysław Struk i przewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin Wu Zhiming, zainaugurowała obchody 30-lecia nawiązania współpracy między dawnym województwem gdańskim i miastem Szanghaj, a także 10-lecia partnerstwa województwa pomorskiego z Szanghajem. Wydarzenie odbyło się 14 kwietnia w Filharmonii Bałtyckiej.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił przetarg na przewozy kolejowe

Dzisiaj Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa pomorskiego.

Popielnica zabytkiem miesiąca

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku rozpoczyna nowy cykl spotkań popularnonaukowych z archeologią pt. „zabytek miesiąca" – raz w miesiącu prezentowany będzie jeden wybrany zabytek. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 11 kwietnia, o godz. 12.00, w budynku muzeum przy ul. Mariackiej 25/26.

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Sejmik Województwa Pomorskiego przy współpracy ze starostwami powiatowymi województwa pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty, organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Pomorza kolejną, X edycję konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Finał odbył się 10 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w sali im. Lecha Bądkowskiego.

III Zdrowy Pomorzanin

„Zdrowie i bezpieczeństwo w środowisku szkolnym. Wyzwanie w nowoczesnej szkole" – to tytuł konferencji organizowanej w ramach cyklu „Zdrowy Pomorzanin", której głównym celem jest poprawa stanu zdrowia uczniów. Na wydarzenie, które odbyło się 15 kwietnia, zapraszał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W konferencji udział wziął wicemarszałek Krzysztof Trawicki i członek zarządu Hanna Zych-Cisoń.

Laureaci Pomorskich Sztormów

Europejskie Centrum Solidarności, firma Drutex i piłkarz Rafał Janicki z Lechii – to między innymi zwycięzcy plebiscytu „Pomorskie Sztormy 2014". Najważniejsze postaci, instytucje i wydarzenia w dziedzinie sportu, biznesu, kultury oraz funduszy europejskich nagrodzono podczas finałowej gali, która odbyła się 8 kwietnia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Pomorskie na targach „Freizeit” w Norymberdze

Targi odbywają się rokrocznie od 1968 r. i prezentuje się na nich około 750 wystawców z 12 krajów, na 60.000 mkw. powierzchni. Tegoroczna, 47 już edycja targów Czasu Wolnego, przyciągnęła ponad 94 tys. odwiedzających. Nasz region po raz pierwszy wziął udział w tym wydarzeniu, prezentując bogatą ofertę kulturalną, muzyczną i kulinarną.

350 tysięcy złotych dla twórców kultury

Samorząd województwa pomorskiego, realizując funkcję mecenasa w dziedzinie kultury w swoim regionie, przyznaje stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i opieką nad zabytkami. W tym roku stypendia od marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka otrzymały 84 osoby.

Znajdź pracę – daj pracę

Tysiące osób poszukujących pracy miały okazję spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami różnych firm i instytucji na temat możliwości zatrudnienia i perspektyw rozwoju zawodowego. Metropolitalne Targi Pracy Pomorza uroczyście otworzył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Tego dnia odbyła się także konferencja „Zainwestuj w rozwój kadry z Krajowym Funduszem Szkoleniowym i Europejskim Funduszem Społecznym".

Zintegrowana opieka zdrowotna na Pomorzu

Porozumienie, ustanawiające pierwsze w Polsce Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, zostało uroczyście podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek zarządu Hanna Zych-Cisoń.

VII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Podczas poniedziałkowej sesji marszałek przedstawił radnym informację o postępach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Została uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 24 września 2012 roku. Zgodnie z jej zapisami Zarząd Województwa co najmniej raz na dwa lata opracowuje informację o postępach realizacji Strategii i przedstawia sejmikowi oraz Pomorskiemu Forum Terytorialnemu.

Nowy przystanek SKM Śródmieście

Budowa ok. 1 kilometra linii kolejowej między stacją Gdańsk Główny a Gdańsk Śródmieście zakończyła się w grudniu zeszłego roku. Dzisiaj o północy odbył się pierwszy, inauguracyjny przejazd, a z samego rana w kolejce pasażerowie mogli spotkać marszałka województwa Mieczysława Struka oraz członka zarządu Ryszarda Świlskiego.

Marszałek uhonorował artystów

Tradycyjnie już z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przyznał nagrody ludziom teatru naszego regionu w uznaniu ich osiągnięć artystycznych w minionym roku. W tym roku uroczysta gala wręczenia Nagród Teatralnych Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagród Teatralnych Miasta Gdańska odbyła się w 30 marca, w teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Matematyczne seminarium

Odbyło się IV seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim", stanowiące kontynuację spotkań organizowanych na Politechnice Gdańskiej od 2006 roku. Jest ono jednym z kluczowych wydarzeń ogłoszonego przez samorząd województwa pomorskiego Roku Matematyki na Pomorzu. W uroczystej inauguracji udział wziął wicemarszałek Krzysztof Trawicki.

Okręgowy urząd górniczy powstaje w Gdańsku

Minister środowiska Maciej Grabowski podpisał rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowego urzędu górniczego, który będzie sprawował kontrolę nad firmami górniczymi z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz obszaru morskiego RP. W spotkaniu uczestniczyli prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski oraz geolog wojewódzki Michał Kowalski.

Honorowe wyróżnienie dla profesora Jerzego Tredera

Jeden z najważniejszych polskich filologów i lingwistów profesor Jerzy Treder, decyzją Sejmiku Województwa Pomorskiego, otrzymał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. Uroczystość odbyła się z udziałem marszałka Mieczysława Struka, wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego oraz przewodniczącego sejmiku Jana Kleinszmidta.

Integracja podczas Światowego Dnia Zespołu Downa

Popularne ostatnio zakładanie dwóch różnych skarpetek nie do pary, to nie nowy trend w modzie, a forma wsparcia ważnej inicjatywy. Takie skarpetki symbolizują bowiem niedopasowanie zarówno społeczne, jak i genotypowe.

Nasz Orlik 2015

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zorganizowała konferencję pt. „Nasz Orlik 2015 w województwie pomorskim". Była to pierwsza konferencja otwierająca cykl spotkań, które odbędą się w każdym z województw.

Nowe szanse na pracę dla bezrobotnych

Bezrobotni mieszkańcy zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w Chojnicach, Człuchowie, Sztumie i Słupsku otrzymają pomoc w skutecznym znalezieniu pracy. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, 20 marca 2015 r. podpisał umowę na realizację działań aktywizacyjnych z prezesem zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska.

Stypendia dla 50 młodych sportowców z Pomorza

Wybitnie uzdolnieni, młodzi sportowcy z Pomorza otrzymali z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka stypendia o łącznej wartości ponad 22 tysięcy zł. Uroczystość odbyła się w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Kuchnia z ikrą

Wspólny projekt, przygotowany przez Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka oraz Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby, został nagrodzony podczas konferencji „Sailing Towards 2020" w Brukseli. Projekt „Kuchnia z ikrą" zdobył uznanie organizatorów i uczestników wydarzenia oraz otrzymał „Nagrodę Najlepszego Projektu".

RPO WP jako napęd rozwojowy dla Pomorza

Komisja Europejska w dniu 12 lutego br. wydała decyzję zatwierdzającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – największy program finansowy w historii regionu. Wczoraj odbyła się jego uroczysta inauguracja z udziałem Zarządu Województwa Pomorskiego.

Fundusze dla Słupska

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał dzisiaj z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem dwie umowy o dofinansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Spotkanie odbyło się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku.

Dzień Seniora w Izbie Skarbowej w Gdańsku

Osoby starsze, niepełnosprawne i ich opiekunowie będą mogli bezpłatnie skorzystać z pomocy w rozliczeniu PIT. Na spotkania 24 i 25 marca 2015 r. zapraszają dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku Mirosław Kowalski oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Konsultacje odbędą się w godz. 9.00-14.00, w sali konferencyjnej Izby Skarbowej w Gdańsku przy ul. Tkackiej 11/13.

46 mln zł dla pomorskiej młodzieży już do wzięcia

Samorząd województwa pomorskiego, 3 marca 2015 r. rozpoczyna nabór wniosków na realizację projektów kierowanych do młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jako pierwsze, po środki z funduszy europejskich na edukację, rozwój zawodowy i wsparcie mobilności młodych mieszkańców regionu, mogą starać się powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego.

Wybrano Zarząd Stowarzyszenia Bałtyk-Adriatyk

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk został powołany zarząd na kolejną kadencję. Funkcję prezesa pełnić będzie Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Wiceprezesami zostali: Kazimierz Karolczak z województwa śląskiego oraz Sławomir Kopyść, reprezentujący województwo kujawsko-pomorskie.

Świat łowców i rybaków

Muzeum Archeologiczne przygotowuje nową wystawę czasową „Osada łowców fok z epoki kamienia nad Zatoką Pucką". Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie, które odbędzie się 5 marca o godz. 13.00, w budynku muzeum przy ul. Mariackiej 25/26.

Głosujmy na Pomorskie Sztormy!

Już w kwietniu poznamy laureatów plebiscytu „Pomorskie Sztormy 2014". Wspólnie z „Gazetą Wyborczą Trójmiasto" i Urzędem Marszałkowskim nagrodzimy najważniejsze postaci, instytucje i wydarzenia w dziedzinie sportu, biznesu, kultury oraz funduszy europejskich.

Radni przeciw konsolidacji sektora energetycznego

Przyjęcie stanowiska dotyczącego konsolidacji sektora energetycznego w Polsce zdominowało VI sesję Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni wszystkich opcji politycznych przyjęli ją jednogłośnie.

8 miliardów złotych dla Pomorza z Unii Europejskiej

Dobra wiadomość dla naszego regionu! Po wielu miesiącach negocjacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego otrzymał od Komisji Europejskiej informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Region będzie miał do dyspozycji 8 miliardów złotych.

Pomorskie przewodnictwo w Euroregionie Bałtyk

Województwo pomorskie objęło przewodnictwo w Euroregionie Bałtyk. Podczas posiedzenia Zarządu Euroregionu w Elblągu wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski przejął prezydencję z rąk burmistrza Kłajpedy, Vyatutasa Grubliauskasa.

Grand Prix dla Pętli Żuławskiej!

Kilkaset kilometrów dróg wodnych, pięknych krajobrazów i atrakcji turystycznych – mowa o Pętli Żuławskiej, szlaku rzecznym łączącym Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym i Elbląskim Węzłem Wodnym. Ten kilkuletni projekt został doceniony w XI edycji konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu i zdobył nagrodę Grand Prix, przyznawaną przez ministra sportu i turystyki. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 lutego 2015 r. o godz. 12.00, podczas Targów Sportów i Rekreacji „Wiatr i Woda" w Centrum Wystawienniczym w Warszawie, przy ul. Marsa 56 c.

Dofinansowanie projektu PKM zwiększone do 85 procent!

Pomorska Kolej Metropolitalna SA otrzymała decyzję Komisji Europejskiej o zwiększeniu unijnego wkładu w projekt PKM z 70 do 85 proc. Tym samym sukcesem zakończyły się 1,5-roczne starania władz województwa pomorskiego oraz samorządowej spółki PKM SA o zwiększenie dofinansowania realizowanego projektu, dzięki czemu możliwe było rozszerzenie go o dodatkowe trzy przystanki na linii 201 Gdynia – Kościerzyna. KE decyzję wydała 9 lutego 2015 r.

WUP w Gdańsku wyróżniony

W województwie pomorskim widać już pierwsze efekty zmian wprowadzonych ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podjął działania w celu uruchomienia programów regionalnych na Pomorzu oraz stworzenia oferty nowych specjalistycznych usług w ramach poradnictwa zawodowego.

Światowy biznes docenił Pomorze

Coleman Research Group Inc. to międzynarodowa firma konsultingowa kojarząca czołowe firmy inwestycyjne, konsultantów i korporacje z ekspertami z konkretnych branż gospodarczych. Firma kontynuuje globalną ekspansję swojej marki otwierając nowy oddział w Gdańsku w II kwartale 2015 roku.

Amerykański inwestor otwiera Globalne Centrum Kompetencyjne w Gdańsku

Początek roku przyniósł do Trójmiasta nowy projekt inwestycyjny. Największy na świecie producent materiałów biurowych, firma Staples otworzy w Gdańsku Globalne Centrum Kompetencyjne. W pierwszym roku działalności inwestor planuje zatrudnić co najmniej 60 specjalistów z sektora IT. Gdańskie biuro będzie ściśle współpracować z europejską siedzibą w Amsterdamie.

Pacjenci zadowoleni z efektów remontu

W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o.o.), marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Hanna Zych-Cisoń uroczyście otworzyli wyremontowane: Poradnię Onkologiczną oraz Oddział Chirurgii Dziecięcej. Władze województwa pomorskiego przekazały na ten cel 1,75 mln zł, zaś szpital z własnych środków wyasygnował 75 tysięcy zł.

I sesja Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego

Czego potrzebuje pomorska młodzież? Jakie zmiany są potrzebne studentom czy absolwentom uczelni? Między innymi takimi sprawami zajmować się będzie Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego (MRWP). W uroczystej sesji, która odbyła się 27 stycznia, udział wzięła Hanna Zych-Cisoń, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Konsolidacja sektora energetycznego w Polsce

W konsekwencji informacji o planach konsolidacji sektora energetycznego w Polsce poprzez przejęcie ENERGA SA przez PGE SA marszałek województwa pomorskiego oraz prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni podpisali wspólny list do premier Ewy Kopacz oraz ministra skarbu, wyrażając w nim zaniepokojenie sprawą.

Bezpłatne badania onkologiczne w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku

W Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. w sobotę, 7 lutego 2015 r. odbędzie się „Dzień Drzwi Otwartych", w ramach którego będzie można bezpłatnie wykonać badania, takie jak mammografia i cytologia. Chętnych zapraszamy w godzinach od 9.00 do 13.00, do budynku „B" przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku.

Pomorski plan gospodarki odpadami

Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018" za lata 2011-2013 było głównym tematem V sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 26 stycznia br.

Muzyczna Draka dla Alicji

Każdego dnia widujemy liczne tragedie, które dzieją się gdzieś obok nas. Jedna z nich spotkała naszą koleżankę, Alicję Oleńską – wspólnie możemy jej pomóc! W imieniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, a także wszystkich znajomych, przyjaciół i rodziny, prosimy o wsparcie dla naszej koleżanki, chorej na mięsaka. Fundacja „Draka o Mięsaka", organizuje koncert charytatywny pod nazwą „Muzyczna Draka", który odbędzie się 25 stycznia o godz. 18.00, w AK PG Kwadratowa, przy ul. Siedlicka 4 w Gdańsku. Wstęp 10 zł.

Inauguracja Roku Matematyki na Pomorzu

Jak pokazać, że matematyka, która jest wokół nas, może być… ciekawa i łatwa? Dzisiaj marszałkowie Mieczysław Struk i Krzysztof Trawicki, wraz z rektorami trzech uczelni: prof. Tadeuszem Sucharskim, Prorektorem ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. Henrykiem Krawczykiem z Politechniki Gdańskiej i prof. Bernardem Lammkiem z Uniwersytetu Gdańskiego, zainaugurowali Rok Matematyki.

Rusza działalność unijnej sieci punktów informacyjnych na Pomorzu

W dniu dzisiejszym zainaugurowana została działalność Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych, w których wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać informację o możliwościach skorzystania z funduszy unijnych na Pomorzu w nowej perspektywie 2014-2020. Uroczystość odbyła się z udziałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego oraz Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego.

Blisko 93 mln euro na aktywizację bezrobotnej młodzieży na Pomorzu

Samorząd województwa pomorskiego rozpoczyna działania kierowane do bezrobotnej młodzieży z naszego regionu. To efekt podpisanego porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, dzięki któremu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będzie realizował Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Ze środków unijnych przeznaczonych dla Pomorza – łącznie 92,7 mln euro – skorzystają młodzi mieszkańcy regionu.

Dzień dobry biznes

Masz pomysł na biznes? Prowadzisz firmę, albo próbujesz ją założyć? Zapraszamy na seminarium dla studentów i absolwentów pt. „Dzień dobry biznes". Konferencję uroczyście otworzy wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. Spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2015 r., w godz. 10.00 - 14.00, w Auli Politechniki Gdańskiej, w Gmachu Głównym na III piętrze, przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów" – pod tym hasłem po raz 23. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas niedzielnego finału, wylicytowano srebrną tabakierę z rogu, którą przekazał na ten cel marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.