Gmina leży w malowniczym zakątku powiatu bytowskiego. Urozmaicona rzeźba terenu, jeziora, lasy stanowią o dużej atrakcyjności regionu. Godne uwagi są unikatowe w skali europejskiej torfowiska wysokie typu kotłowego oraz bardzo rzadka roślinność i ptactwo.

Na obszarze gminy kulminację stanowi wzniesienie położone w południowo-wschodniej części obrębu Kramarzyny, osiągające wysokość 223 m n.p.m.

Początki wsi sięgają XIV w., gdy okolica ta należała do rodu Święców. Pierwsza wzmianka o Tuchomiu ukazała się w pisanej po łacinie kronice z roku 1315. Graf Waldemar z Branderburgii potwierdza przekazanie trzech wiosek o wspólnej nazwie „Tuchen" rycerzowi Kazimierzowi (Chocimierz, Godzimirus) Swenzo jako lenno.

W 1400 r. Tuchomie otrzymało przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. W roku 1526 ziemia ta stała się lennem Polskim, a po śmierci ostatniego potomka księcia pomorskiego Bogusława XIV przeszła w 1637 r. pod władanie króla polskiego. Okres rządów polskich trwał jednak zaledwie dwadzieścia lat do 1657 r. W tym też okresie na fali reformacji większość ludności miejscowej stała się protestantami . Ze względu na rodzimą ludność kaszubską pastorzy musieli posługiwać się językiem kaszubskim.

Gminę przecinają w różne strony ciekawe szlaki turystyczne.

Ciekawie spędzą czas kajakarze, piechurzy i rowerzyści:

  • szlak wodny: jezioro Kamieniczno-Kamienica-Słupia (spływ kajakowy)
  • szlak pieszo-rowerowy: Tuchomie-Góra Siemierzycka
  • szlak rowerowy: TuchomiePiaszno-góra Siemierzycka-Tuchomko-Tuchomie
  • trasa wędrówek kolarskich „Na kolejowym szlaku"
  • ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Zbójecki Szlak"

Wszystkie te szlaki i ścieżki przebiegają przez najbardziej atrakcyjne i malownicze tereny gminy i obfitują w atrakcje przyrodnicze i kulturowe.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół św. Michała Archanioła w Tuchomiuli>
  • dwór z pierwszej połowy XIX wieku w Tuchomiu
  • pomniki przyrody – dwa głazy narzutowe w obrębi wsi Masłowiczki

Podstawowe dane

Powiat: bytowski
Gmina: Tuchomie
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Jana III Sobieskiego 16
Miejscowość: 77-133 Tuchomie
Telefon: 59 821 50 40
Faks: 59 821 50 56
Strona WWW http://www.tuchomie.pl
Strona BIP http://bip.tuchomie.pl/
Adres e-mail biuro@tuchomie.pl
Wójt: Jerzy Lewi-Kiedrowski
Powierzchnia: 111 km²
Ludność: 4 167

Wykaz miejscowości w gminie:
Ciemno, Kramarzyny, Masłowice Trzebiatkowskie, Masłowice Tuchomskie, Masłowiczki, Modrzejewo, Nowe Huty, Piaszno, Tągowie, Trzebiatkowa, Tuchomie, Tuchomko

Mapa dojazdu