Instytucje i placówki prowadzące programy doskonalenia zawodowego dla pracowników oświaty w województwie pomorskim:

 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Długi Targ 1/7
tel. 58 326 88 54
 
 
Realizowany przez Departament Edukacji i Sportu UMWP projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty" stwarza szansę skorzystania z wartościowych szkoleń, przekazujących wiedzę i umiejętności konieczne do tego, by przygotować młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w nowym, podlegającym ciągłym zmianom środowisku.