Gmina położona jest we wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie tczewskim na, tzw. Kociewiu Wschodnim w sąsiedztwie Żuław Wiślanych.

Gmina położona jest przy ważnych szlakach komunikacji samochodowej i kolejowej. To specyficzne położenie komunikacyjne przy drodze krajowej nr 91 z Czech do Szwecji i trasie Berlin-Królewiec oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty, usytuowanie gminy w sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz bliskość węzła autostrady A-1 w Swarożynie czyni z Gminy Subkowy bardzo dobry punkt do lokalizacji inwestycji, nie tylko w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, ale także usług i przemysłu.

Największy udział w powierzchni gminy ma Pojezierze Starogardzkie. Dolina Kwidzyńska obejmuje swoim zasięgiem południowo – wschodnie krańce gminy, natomiast północno-wschodnie zajmują Żuławy Wiślane.

Atutem ziemi subkowskiej są doskonałe gleby o wysokiej I–III klasie bonitacji, które stanowią ok. 73% użytków rolnych, zaś same użytki rolne stanowią ok. 78% ogólnej powierzchni gminy, w tym grunty orne ok. 68%. Należy zaznaczyć tu, że ponad 190 ha stanowią sady, a produkcja sadownicza stanowi ważną część produkcji rolnej w Gminie. Wiodącymi kierunkami produkcji rolnej są: w produkcji roślinnej – uprawa zbóż, głównie pszenicy i pszenżyta, rzepaku o buraka cukrowego; w produkcji zwierzęcej – hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Nazwa miejscowości w tej formie obowiązuje od XVIII w. Wcześniej mawiano na wieś Sobków, Schobków, Szobków i Sobkowy. Nazwa Subkowo wymieniona jest w dokumencie z 1675 roku. Wywodzi się ona od założyciela lub właściciela wsi Sobka, Subisława lub Subiesława, księcia pomorskiego, fundatora klasztoru oliwskiego. Pierwsze wzmianki o miejscowości podają dokumenty z roku 1282. Wówczas ziemiami władał rycerz Michał, który otrzymał je od księcia pomorskiego Mściwoja II. Kiedy rycerz Michał zdradził jednak swego księcia na rzecz margrabiów brandenburskich – Ziemia Subkowska została podarowana stolicy biskupiej we Włocławku. Różne były dzieje tych ziem, naznaczone pracą żyjących tu ludzi, pamiętające germanizację, okresy wojen i początki państwowości polskiej, wspólnie tworząc bogatą historię.

Przez gminę przebiegają dwa szlaki turystyczne: Doliny Dolnej Wisły i Ziemi Tczewskiej im. R. Klima.

Subkowy - widok z lotu ptaka

Gmina Subkowy z lotu ptaka

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • zespół dworsko-parkowy w Rybakach,
  • zespół dworsko-parkowy w Radostowie,
  • zespół dworsko-parkowy w Małym Garcu,
  • sanktuarium św. Wojciecha w Gorzędzieju,
  • kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach.

Podstawowe dane

Powiat: tczewski
Gmina: Subkowy
Subkowy - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Wybickiego 19A
Miejscowość: 83-120 Subkowy
Telefon: 58 536 85 30
Faks: 58 536 85 01
Strona WWW http://www.subkowy.pl
Strona BIP http://bip.subkowy.pl
Adres e-mail urzad@subkowy.pl
Wójt: Mirosław Murzydło
Powierzchnia: 7780 km2
Ludność: 5535

Wykaz miejscowości w gminie:
Brzuśce, Bukowiec, Gorzędziej, Mały Garc, Mała Słońca, Narkowy, Radostowo, Rybaki, Starzęcin, Subkowy, Waćmierz, Wielgłowy, Wielka Słońca.

Mapa dojazdu