Wydmy na mierzei Łebskiej
Wydmy na mierzei Łebskiej

W województwie pomorskim występują bogate zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Charakteryzuje się ono także dostępem do wód morskich, dużą lesistością, znikomą degradacją powierzchni ziemi oraz bogactwem i różnorodnością walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w województwie pomorskim nie odbiega od średniej krajowej (33 proc. ogólnej powierzchni województwa, średnia krajowa - 30,7 proc.). Poza dwoma parkami narodowymi (Słowiński Park Narodowy i Park Narodowy Bory Tucholskie) w województwie znajduje się:

  • 116 rezerwatów,
  • 7 parków krajobrazowych w całości i 2 we fragmentach,
  • 45 obszarów chronionego krajobrazu,

a także wiele obiektów ochrony indywidualnej:

  • 2772 pomniki przyrody,
  • 5 stanowisk dokumentacyjnych,
  • 533 użytki ekologiczne.

Województwo pomorskie należy do najbardziej zalesionych województw, zajmując trzecie miejsce w kraju (lesistość naszego regionu wynosi 35,4 proc., a lesistość kraju 28,4 proc.).

 

Raporty o stanie środowiska na terenie województwa pomorskiego publikuje co roku na swoich stronach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Można tam znaleźć także oceny jakości powietrza za poszczególne lata.

 

Informacje o rozwoju i stanie środowiska w województwie pomorskim zbiera także z poszczególnych powiatów Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Co roku sporządzany jest dokument Informacja dla społeczeństwa o zrównoważonym rozwoju i stanie środowiska województwa pomorskiego.