grafika z wiatrakami

herb Miasta Gdańsk, herb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, logo UN Global Compact Network Poland

Porozumienie o przystąpieniu do współpracy w celu powołania Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

W dniu 16 października br. pomiędzy Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Gdańska oraz Global Compact Network Poland – inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zostało zawarte Porozumienie o przystąpieniu do współpracy w celu powołania Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza.

Podpisanie ww. porozumienia związane jest z kryzysem klimatycznym i pilną potrzebą intensyfikacji działa na rzecz transformacji w kierunku osiągniecia neutralności klimatycznej.

Treść porozumienia do pobrania

Zmiany klimatu stanowią strategiczne wyzwanie rozwojowe

W 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Agendę na rzecz zrównoważonego Rozwoju 2030.
W tym samym roku podczas 21 Szczytu Klimatycznego ONZ podpisano Porozumienia Paryskie. Polityki klimatyczne ONZ stały się podstawą przyjętego w grudniu 2019 r. przez Komisję Europejską (KE) – Europejskiego Zielonego Ładu, będącego nową strategią wzrostu Unii Europejskiej (UE), której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej
i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto,
w której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

Global Compact Network Poland wspiera nawiązywanie międzynarodowej i międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji celów Agendy 2030 oraz tworzenia stabilnej, zrównoważonej, globalnej gospodarki, która zapewnia trwałe korzyści dla ludzi, społeczności i rynków.

Samorząd Województwa Pomorskiego (SWP) od wielu lat podejmuje działania na rzecz dobrego stanu środowiska i ograniczania zagrożeń naturalnych. Kwestie bezpieczeństwa środowiskowego zdeterminują także kształt obecnie przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Miasto Gdańsk jest symbolem solidarności – szczególnie potrzebnej w obszarze klimatu. Wymaga ona nieograniczonej terytorialnie współpracy wszystkich mieszkańców, międzypokoleniowej, międzykulturowej, międzysektorowej. Z uwagi na niekwestionowane zasługi tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, w budowaniu tej współpracy oraz szeroko rozumianej solidarności, chcemy uczcić Jego imieniem powstanie nowego forum dialogu – Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza.

W ramach nawiązanej współpracy organizowane będą cykliczne spotkania, warsztaty, seminaria
i konferencje (w tym wydarzenia o charakterze międzynarodowym). Celem tych aktywności będzie inspirowanie działań w kierunku przejścia na zrównoważoną, neutralną dla klimatu, zasobooszczędną
i konkurencyjną gospodarkę. Podczas spotkań omawiane będą aktualne wyzwania w tym obszarze i dobre praktyki, a także rozwiązania wspierające przyspieszenie działań na rzecz neutralności klimatycznej.

Prace Forum wspierać będą partnerzy kluczowi: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. oraz Agencja Rozwoju Pomorza oraz Fundacja Gdańska. Forum będzie jednak otwarte na współpracę ze wszystkimi podmiotami, które będą chciały podjąć się realizacji działań na rzecz ograniczenia presji na klimat i środowisko, a także adaptacji do negatywnych konsekwencji zmian klimatu.

Forum zostało zainaugurowane w dniu 4 listopada br.

 

Partnerzy