Powiat słupski usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, w odległości ok. 130 km od Gdańska. Przez powiat biegnie tranzytowa droga krajowa nr 6 obsługująca ruch międzynarodowy z Europy zachodniej (Hamburg, Berlin) do państw bałtyckich i Rosji (St. Petersburg, Moskwa) oraz trasa nr 21 łącząca Ustkę ze Słupskiem, Poznaniem, Wrocławiem i dalej z państwami południowej Europy. Istnieją także dogodne połączenia kolejowe z Berlinem i Wilnem oraz stałe połączenie ekspresowe pomiędzy Słupskiem, a Warszawą.

W Ustce funkcjonuje port handlowo-rybacki, jachtowy i promowy, a w Rowach – port rybacki. W sezonie letnim funkcjonuje połączenie promowe pomiędzy Ustką, a Bornholmem (Dania).

Morskie plaże, czyste powietrze, wspaniałe krajobrazy, zasoby wód i wiele przyrodniczych osobliwości – sprzyjają rozwojowi turystyki pobytowej i zachęcają do wypoczynku na gościnnej Ziemi Słupskiej.

W Koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – POLSKA wiele terenów powiatu słupskiego zaliczono do obszarów o znaczeniu międzynarodowym. Nieocenioną osobliwością przyrodniczą i największą atrakcją turystyczną – oprócz czystych piaszczystych nadmorskich plaż w Ustce, Poddąbiu, Rowach i Dębinie – jest Słowiński Park Narodowy zajmujący obszar ok. 18 tys. ha, który został włączony do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO. Na wyjątkowość terenu składają się także unikatowe w skali Europy ruchome wydmy na Mierzei Łebskiej, duże jeziora przybrzeżne: Łebsko i Gardno stanowiące cenną ostoję ptaków wodno-błotnych o skali europejskiej oraz liczne torfowiska i skupiska rzadkiej roślinności. Z myślą o turystach wytyczono tu 140 km szlaków pieszych, wiodących przez najbardziej malownicze zakątki. W centralnej i południowej części powiatu rozciąga się Park Krajobrazowy Dolina Słupi. Istotnymi elementami tego parku są: rzeka Słupia i jej dopływy, duża lesistość, występowanie jezior oraz wielu gatunków roślin, ptaków i zwierząt podlegających całkowitej ochronie. W parku wytyczono Szlak Najstarszych Elektrowni Wodnych – uznany za turystyczny produkt markowy. Drugim takim produktem na skalę europejską jest szlak Kraina w Kratę – jedyne w Polsce i jedno z nielicznych już w Europie miejsc, gdzie zachowało się dawne budownictwo ryglowe. Wieś Swołowo, położona kilkanaście kilometrów od Słupska, uznana za stolicę tej niespotykanej krainy, posiada bazę noclegową i przygotowana jest do przyjmowania turystów.

Przez nadmorskie gminy biegnie ponad 40-kilometrowa rowerostrada, tzw. Szlak Zwiniętych Torów. W gminach tych rozwijana jest turystyka rowerowa, a na szlakach kajakowych rzekami Słupią i Łupawą - turystyka kajakowa.

Historia chętnie odwiedzanych latem Rowów ściśle wiąże się z oddaloną o 14 km świętą górą Słowian - Rowokołem. W słoneczne dni można podziwiać z niej panoramę Słowińskiego Parku Narodowego.

W Smołdzinie czynne jest przez cały rok Muzeum Przyrodnicze, w którym zgromadzono unikatowe fotografie, znaleziska archeologiczne, wiele okazów fauny i flory, ekspozycję poświęconą ruchomym wydmom.

W Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, starej rybackiej wsi, można poznać kulturę i zwyczaje dawnych Słowińców. Dla turystów odtwarza się tu tzw. Czarne Wesele – obrzęd wydobywania torfu.

Do Ustki warto przyjechać, aby pospacerować przebudowaną ostatnio promenadą ciągnącą się wzdłuż morskiego brzegu. Turystom udostępniona jest tu do zwiedzania jedna z najstarszych latarni morskich na polskim wybrzeżu.

W gminie Potęgowo znajduje się kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych. Latem jest to prawdziwy raj dla archeologów, w którym nie brakuje sensacyjnych odkryć.

Ziemia Słupska znana jest z dobrych tradycji kulturalnych. W wielu miejscowościach kultywowany jest folklor kaszubski i słowiński.

ratusz w Słupsk, siedziba Urzędu Miasta

Ratusz siedziba Urzędu Miasta

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • zespoły kościołów neogotyckich w Gardnie Wielkiej, Główczycach, Ustce, Rowach,
  • kościół z XVII w. w Smołdzinie ufundowany przez księżniczkę Annę de Croy z rodu Gryfitów,
  • zespoły XIX-wiecznych pałaców w Skórzynie, Karżniczce, Cecenowie, Wolinii,
  • Pałac Kanclerza Prus Otto von Bismarcka (XVIII w.),
  • latarnie morskie w Ustce, Smołdzinie-Czołpinie.

Podstawowe dane

Powiat: słupski
Gmina: Słupsk
powiat słupski - herb
Nazwa: Starostwo Powiatowe
Ulica: Szarych Szeregów 14
Miejscowość: 76-200 Słupsk
Telefon: 59 841 85 00
Faks: 59 842 71 11
Strona WWW http://powiat.slupsk.pl
Strona BIP http://bip.powiat.slupsk.pl
Adres e-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
Starosta słupski: Zdzisław Kołodziejski
Powierzchnia: 2304 km²
Ludność: 97 367

Wykaz gmin w powiecie:

Mapa dojazdu