Sławni Pomorzanie

Dąbek Stanisław

Stanisław Dąbek urodził się 28 marca 1892 r. w Nisku. Był dowódcą pułku w Chełmie Lubelskim, gdy 23 lipca 1939 r. otrzymał swój ostatni przydział: mianowany został dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża, której podlegały oddziały piechoty, saperów, łączności i artylerii w Gdyni i na Obszarze Nadmorskim

Dantyszek Jan

Był najwybitniejszym poetą łacińskim okresu renesansu oraz polskim dyplomatą. Urodził się 1 listopada 1485 r. w Gdańsku jako Johann(es) von Höfen. Jego ojciec Jan, przybywszy po wojnie trzydziestoletniej z Warmii, osiadł tu na stałe. Zajmował się piwowarstwem i handlem zbożem oraz powroźnictwem (stąd przydomek, którym posługiwał się ród Dantyszków – Flaschbinder). Matka Dantyszka, Krystyna z Schulzów, pochodziła z Pucka.

Deyna Kazimierz

Urodzony 23 października 1947 r. w Starogardzie Gdańskim w robotniczej, wielodzietnej rodzinie (miał dziewięcioro rodzeństwa), Franciszka Deyny i Jadwigi Sprengel.

Dickmann Arendt

Arendt Dickmann (właśc. Arend Dijckman) urodził się w Delft w zachodniej Holandii w 1572 r. W 1608 r. zamieszkał w Gdańsku, uzyskawszy pełne prawa obywatela miasta

Fahrenheit Daniel Gabriel

Urodził się 24 maja 1686 r. w Gdańsku, w domu przy obecnej ul. Ogarnej 95. Był synem kupca Daniela i Concordii z domu Schumann. Dość szybko musiał się usamodzielnić, kiedy 14 sierpnia 1701 r. stracił oboje rodziców. Jako młody chłopak zaczął więc praktykować jako pomocnik sklepikarza w sklepie w Amsterdamie.