Gmina znajduje się w najbardziej malowniczym zakątku pojezierza Kociewskiego w odległości 45 km od Gdańska, 19 km od Tczewa i 13 km od Starogardu Gdańskiego.

Położona jest na łagodnie opadającym w kierunku południowym wzgórzu morenowym, które oplata Wietcisa - lewy dopływ rzeki Wierzycy.

Niemiecka nazwa miasta Skarszewy: Schöneck pochodzi od słów schön – piękny i ecke – kąt oddaje w pełni walory turystyczno-krajobrazowe gminy. Powierzchnia gminy – 16.980 ha. użytki rolne – 11 357 ha. lasy – 3.597 ha.

Pierwsze wzmianki o Skarszewach pochodzą z 1198 r., kiedy to swą siedzibę miał tu zakon joannitów. Prawa miejskie miasto otrzymało w 1320 r., a osiemsetne urodziny miasta obchodzone w 1998 r. były okazją do zareprezentowania Skarszew szerokim rzeszom turystów. Przed rokiem 1000 na Paninej Górze znajdował się główny ośrodek plemienny Wierzyczan.

Głównym walorem turystycznym tego miasteczka jest dawny układ architektoniczny oraz specyficzna atmosfera małego miasta. Do dziś czytelne są średniowieczne założenia grodu obronnego, położonego na wzgórzu, wokół którego meandruje Wietcisa. Zachowane są też obwarowania miejskie wraz z pozostałościami joannickiego zamku oraz kilkunastoma, głównie XIX-wiecznymi budowlami. Obiektami, które warto w Skarszewach zobaczyć są: zamek, oba kościoły, system obwarowań, kilkanaście kamienic oraz cmentarze.

Miejsko-wiejska gmina Skarszewy jest jedną z najpiękniejszych na Kociewiu. Tereny okalające miasto Skarszewy są przykładem malowniczego krajobrazu morenowego. Piękno Ziemi Skarszewskiej podkreśla meandrująca rzeka Wietcisa – największy dopływ Wierzycy.

Gmina leży pośród lasów bogatych w grzyby, rzek (Wietcisa i Wierzyca) i jezior. Wymieńmy kilka: Jezioro Godziszewskie (w obrębie wsi Godziszewo, Demlin, Obozin), Jezioro Krawusińskie (Bożepole Królewskie, Kamierowskie Piece, Wolny Dwór), Jezioro Mergiel Duży (Obozin), Jezioro Borówno Wielkie (Skarszewy), Jezioro Borówno Małe (Bolesławowo), Jezioro Rokitki (Bolesławowo), Jezioro Mergiel Mały (Obozin), Jezioro Trzciniec (Bolesławowo), Jezioro Czarne (Bożepole Królewskie), Jezioro Choczno (Więckowy), Jezioro Kamierowskie (Kamierowo).

Na terenie naszej gminy można odpocząć w ciszy i spokoju korzystając z gościny hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Z myślą o mieszkańcach i turystach wykonano oświetlenie ścieżki spacerowej prowadzącej ze Skarszew do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Borówno Wielkie. Powstała także ścieżka rowerowa Skarszewy – Wolny Dwór.

Przez gminę prowadzą dwa znakowane szlaki turystyczne będące częścią składową szlaków ujętych w wykazach wojewódzkich. Skarszewski Zielony Szlak Turystyczny prowadzi z Sopotu do Skarszew. Całkowita długość szlaku 82,3 km. Szlak Turystyczny Jezior Kociewskich (czerwony) rozpoczyna się w Skarszewach, a kończy w Szpęgawsku. Całkowita długość szlaku 23 km. Skarszewy prawa miejskie uzyskały w 1320 r.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • zamek joannicki z 1305 r.,
  • kościół farny p.w. św. Michała Archanioła,
  • drewniany kościół w Szczodrowie z XV-XVI w.,
  • zespół dworsko-parkowy w Bolesławowie.

Podstawowe dane

Powiat: starogardzki
Gmina: Skarszewy
Skarszewy - herb
Nazwa: Urząd Miasta
Ulica: plac gen. J. Hallera 18
Miejscowość: 83-250 Skarszewy
Telefon: 58 588 22 01
Faks: 58 588 26 51
Strona WWW http://www.skarszewy.pl
Strona BIP http://bip.skarszewy.pl
Adres e-mail skarszewy@skarszewy.pl
Burmistrz: Jacek Pauli
Powierzchnia: 169 km2
Ludność: 13 556

Wykaz miejscowości w gminie:
Bączek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo, Kamierowskie Piece, Koźmin, Malary, Mirowo Duże, Nowy Wiec, Obozin, Pogódki, Skarszewy, Szczodrowo, Więckowy, Wolny Dwór.

Mapa dojazdu