Logotypy projektu

Projekt: 
„Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym"

Ikona Cel projektu

O projekcie

Od kwietnia 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje projekt grantowy...

Ikona Zakres projektu

Działania

Planowanym rezultatem programu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych...

Ikona Rezultaty projektu

Kontakt

Koordynatorem projektu jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
UMWP...

Aktualności

Czwarte spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

W Katowicach w dniach 3-5 września 2019 roku odbyło się czwarte, ostatnie spotkanie sieci współpracy województw w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym.

Trzecie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Trzecie spotkanie ekspertów dotyczyło trwałości usług społecznych, świadczonych w ramach projektów EFS.

Drugie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Kolejne spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym" odbyło się w dniach 24-26.09.2018 r. w Łodzi.

Pierwsze spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Trwałość świadczonych w ramach projektów EFS usług społecznych oraz ograniczenie ryzyka i zapobieganie zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości w projektach EFS były przedmiotem dyskusji ekspertów zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnych Programach Operacyjnych z różnych województw.

PARTNERZY

Logotyp Województwo Śląskie

Logotyp Województwo Kujawsko-pomorskie

Logotyp Województwo Łódzkie

DOKUMENTY

W przygotowaniu