Logotypy projektu

Projekt: 
„Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym"

Ikona Cel projektu

O projekcie

Od kwietnia 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje projekt grantowy...

Ikona Zakres projektu

Działania

Planowanym rezultatem programu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych...

Ikona Rezultaty projektu

Kontakt

Koordynatorem projektu jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
UMWP...

Aktualności

Trzecie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Trzecie spotkanie Sieci współpracy województw pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym
Fot. mat. prasowe DEFS

Trzecie spotkanie ekspertów dotyczyło trwałości usług społecznych, świadczonych w ramach projektów EFS.

 

W Toruniu w dniach 3-5 czerwca 2019 r. w odbyło się trzecie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym".

Program spotkania w zakresie trwałości świadczonych, w ramach projektów EFS, usług społecznych obejmował:

  • wizytę studyjną w Fundacji na rzecz osób Niepełnosprawnych „Arkadia", a dokładnie w Specjalistycznym Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej,
  • panel poświęcony na dyskusję i omówienie sposobu wdrażania wspólnie wypracowanych rekomendacji przez poszczególne województwa biorące udział w sieci współpracy,
  • wizytę ekspertów w zakresie tematyki usług społecznych.

Przed ostatnim planowanym spotkaniem, na podstawie wstępnych rekomendacji, wyników ich testowania oraz opinii ekspertów, nastąpi sformułowanie rekomendacji końcowych, a także podsumowanie działań sieci.

Na spotkaniu obejmującym ograniczenia ryzyka i zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości omówiono wyniki testowania narzędzia służącego do dzielenia się informacjami. Przedyskutowano sposoby usprawnienia narzędzia oparciu o doświadczenia województw zdobyte w trakcie testowania.

 

Szczegółowy przebieg spotkania, prezentacje, podjęte ustalenia i informacja na temat zaangażowanych ekspertów oraz przedstawicieli dobrych praktyk.

 

view szablon artykułu

PARTNERZY

Logotyp Województwo Śląskie

Logotyp Województwo Kujawsko-pomorskie

Logotyp Województwo Łódzkie

DOKUMENTY

Publikacja podsumowująca „Sieć współpracy EFS…"
Zał. 1. Rekomendacje wypracowane w oparciu o doświadczenie działalności gdańskiej fundacji innowacji społecznej w obszarze usług... – Marianna Sitek-Wróblewska
Zał. 2. Wypracowanie mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS – Marek Olechnowicz
Zał. 3. Trwałość usług społecznych – Zofia Szweda-Lewandowska

Zał. 4. Rekomendacje w zakresie zapewniania trwałości miejsc – Anna Bugalska
Zał. 5. Mechanizmy funkcjonowania i zachowania miejsc świadczenia usług społecznych na przykładzie Arkadii Non-Profit sp. z o.o. – Jan Młynarczyk

Zał. 6. Rekomendacje w zakresie zapewnienia trwałości w projektach na usługi społeczne – Paweł Kasprzyk
Zał. 7. Wypracowanie mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS – Piotr Kuźniak
Zał. 8. Wstępne rekomendacje w zakresie wypracowania mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach EFS (003)
Zał. 9. Rekomendacje w zakresie wypracowania mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach EFS, wrzesień 2019
Zał. 10. Odpowiedzialność karna w ramach RPO. Podstawy wymiany informacji – Jacek Potulski
Zał. 11. Opracowanie założeń i narzędzie wymiany informacji
Zał. 12. Testowanie wypracowanych rozwiązań i narzędzi wymiany informacji
Zał. 13. Wykorzystanie narzędzia wymiany informacji

Wszystkie załączniki do pobrania