Logotypy projektu

Projekt: 
„Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym"

Ikona Cel projektu

O projekcie

Od kwietnia 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje projekt grantowy...

Ikona Zakres projektu

Działania

Planowanym rezultatem programu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych...

Ikona Rezultaty projektu

Kontakt

Koordynatorem projektu jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
UMWP...

Aktualności

Trzecie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Trzecie spotkanie Sieci współpracy województw pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym
Fot. mat. prasowe DEFS

Trzecie spotkanie ekspertów dotyczyło trwałości usług społecznych, świadczonych w ramach projektów EFS.

 

W Toruniu w dniach 3-5 czerwca 2019 r. w odbyło się trzecie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym".

Program spotkania w zakresie trwałości świadczonych, w ramach projektów EFS, usług społecznych obejmował:

  • wizytę studyjną w Fundacji na rzecz osób Niepełnosprawnych „Arkadia", a dokładnie w Specjalistycznym Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej,
  • panel poświęcony na dyskusję i omówienie sposobu wdrażania wspólnie wypracowanych rekomendacji przez poszczególne województwa biorące udział w sieci współpracy,
  • wizytę ekspertów w zakresie tematyki usług społecznych.

Przed ostatnim planowanym spotkaniem, na podstawie wstępnych rekomendacji, wyników ich testowania oraz opinii ekspertów, nastąpi sformułowanie rekomendacji końcowych, a także podsumowanie działań sieci.

Na spotkaniu obejmującym ograniczenia ryzyka i zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości omówiono wyniki testowania narzędzia służącego do dzielenia się informacjami. Przedyskutowano sposoby usprawnienia narzędzia oparciu o doświadczenia województw zdobyte w trakcie testowania.

 

Szczegółowy przebieg spotkania, prezentacje, podjęte ustalenia i informacja na temat zaangażowanych ekspertów oraz przedstawicieli dobrych praktyk.

 

view szablon artykułu

PARTNERZY

Logotyp Województwo Śląskie

Logotyp Województwo Kujawsko-pomorskie

Logotyp Województwo Łódzkie

DOKUMENTY

W przygotowaniu