Logotypy projektu

Projekt: 
„Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym"

Ikona Cel projektu

O projekcie

Od kwietnia 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje projekt grantowy...

Ikona Zakres projektu

Działania

Planowanym rezultatem programu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych...

Ikona Rezultaty projektu

Kontakt

Koordynatorem projektu jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
UMWP...

Aktualności

Czwarte spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Czwarte spotkanie sieci współpracy województw w Kielcach
Czwarte, ostatnie spotkanie sieci współpracy województw w Kielcach. Fot. mat. prasowe DEFS

W Katowicach w dniach 3-5 września 2019 roku odbyło się czwarte, ostatnie spotkanie sieci współpracy województw w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym.

 

W zakresie trwałości świadczonych w ramach projektów EFS usług społecznych odbyły się kolejne spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych posiadających wieloletnią praktykę w świadczeniu usług opiekuńczych i asystenckich oraz realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych w obszarze usług społecznych. Swoimi doświadczeniami podzieliły się Stowarzyszenie Pomocy osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA, Stowarzyszenie Oligos, Fundacja Oczami Brata oraz Fundacja Imago. Każda z organizacji realizuje zarówno przedsięwzięcia będące w okresie realizacji projektów, jak i te funkcjonujące w okresie trwałości, co umożliwiło spojrzenie z punktu widzenia organizacji – realizatora usług społecznych. W spotkaniu uczestniczyli również eksperci – praktycy, których wiedza i doświadczenie wzbogaciły dyskusję na temat wyników testowania oraz rekomendacji końcowych.

Spotkanie obejmujące ograniczenie ryzyka i zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem poświęcone było omówieniu zagadnień problematycznych pojawiających w codziennej pracy w instytucjach zarządzających RPO, które poszczególni przedstawiciele województw umieścili w ORIZZ. W dalszej części miała miejsce dyskusja i podsumowanie działań sieci współpracy w zakresie kwestii wdrożeniowych związanych z takimi aspektami jak nabór projektów, ich ocena i rozliczanie, a także kontrola.

Zobacz:

 

view szablon artykułu

PARTNERZY

Logotyp Województwo Śląskie

Logotyp Województwo Kujawsko-pomorskie

Logotyp Województwo Łódzkie

DOKUMENTY

Publikacja podsumowująca „Sieć współpracy EFS…"
Zał. 1. Rekomendacje wypracowane w oparciu o doświadczenie działalności gdańskiej fundacji innowacji społecznej w obszarze usług... – Marianna Sitek-Wróblewska
Zał. 2. Wypracowanie mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS – Marek Olechnowicz
Zał. 3. Trwałość usług społecznych – Zofia Szweda-Lewandowska

Zał. 4. Rekomendacje w zakresie zapewniania trwałości miejsc – Anna Bugalska
Zał. 5. Mechanizmy funkcjonowania i zachowania miejsc świadczenia usług społecznych na przykładzie Arkadii Non-Profit sp. z o.o. – Jan Młynarczyk

Zał. 6. Rekomendacje w zakresie zapewnienia trwałości w projektach na usługi społeczne – Paweł Kasprzyk
Zał. 7. Wypracowanie mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS – Piotr Kuźniak
Zał. 8. Wstępne rekomendacje w zakresie wypracowania mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach EFS (003)
Zał. 9. Rekomendacje w zakresie wypracowania mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach EFS, wrzesień 2019
Zał. 10. Odpowiedzialność karna w ramach RPO. Podstawy wymiany informacji – Jacek Potulski
Zał. 11. Opracowanie założeń i narzędzie wymiany informacji
Zał. 12. Testowanie wypracowanych rozwiązań i narzędzi wymiany informacji
Zał. 13. Wykorzystanie narzędzia wymiany informacji

Wszystkie załączniki do pobrania