Logotypy projektu

Projekt: 
„Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym"

Ikona Cel projektu

O projekcie

Od kwietnia 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje projekt grantowy...

Ikona Zakres projektu

Działania

Planowanym rezultatem programu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych...

Ikona Rezultaty projektu

Kontakt

Koordynatorem projektu jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
UMWP...

Aktualności

Czwarte spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Czwarte spotkanie sieci współpracy województw w Kielcach
Czwarte, ostatnie spotkanie sieci współpracy województw w Kielcach. Fot. mat. prasowe DEFS

W Katowicach w dniach 3-5 września 2019 roku odbyło się czwarte, ostatnie spotkanie sieci współpracy województw w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym.

 

W zakresie trwałości świadczonych w ramach projektów EFS usług społecznych odbyły się kolejne spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych posiadających wieloletnią praktykę w świadczeniu usług opiekuńczych i asystenckich oraz realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych w obszarze usług społecznych. Swoimi doświadczeniami podzieliły się Stowarzyszenie Pomocy osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA, Stowarzyszenie Oligos, Fundacja Oczami Brata oraz Fundacja Imago. Każda z organizacji realizuje zarówno przedsięwzięcia będące w okresie realizacji projektów, jak i te funkcjonujące w okresie trwałości, co umożliwiło spojrzenie z punktu widzenia organizacji – realizatora usług społecznych. W spotkaniu uczestniczyli również eksperci – praktycy, których wiedza i doświadczenie wzbogaciły dyskusję na temat wyników testowania oraz rekomendacji końcowych.

Spotkanie obejmujące ograniczenie ryzyka i zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem poświęcone było omówieniu zagadnień problematycznych pojawiających w codziennej pracy w instytucjach zarządzających RPO, które poszczególni przedstawiciele województw umieścili w ORIZZ. W dalszej części miała miejsce dyskusja i podsumowanie działań sieci współpracy w zakresie kwestii wdrożeniowych związanych z takimi aspektami jak nabór projektów, ich ocena i rozliczanie, a także kontrola.

Zobacz:

 

view szablon artykułu

PARTNERZY

Logotyp Województwo Śląskie

Logotyp Województwo Kujawsko-pomorskie

Logotyp Województwo Łódzkie

DOKUMENTY

W przygotowaniu