W województwie pomorskim funkcje uzdrowiskowe pełnią Sopot, Ustka, Jurata i Jastarnia.  Forma leczenia zależy od stanu zdrowia kuracjuszy i może być wykonywana w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach. 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sanatorium Uzdrowiskowe „Kamienny Potok" w Sopocie
Profile medyczne to leczenie stacjonarne i rehabilitacja stacjonarna w zakresie:
 • chorób wewnętrznych
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • balneologii i medycyny fizykalnej
 • kardiologii
 • choroby płuc
 • reumatologii

Sanatorium Uzdrowiskowe „Kamienny Potok"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Zamkowa Góra 25
81-713 Sopot
tel/fax: 58 550 01 52
www.sanatoriumkamiennypotok.pl

e-mail: rezerwacja@sanatoriumkamiennypotok.pl


SP  ZOZ Sanatorium MSWiA w Sopocie „Helios"

W sanatorium prowadzone jest leczenie w ramach:

 • oddziału rehabilitacji kardiologicznej
 • oddziału ogólnosanatoryjnego dla dorosłych o profilach leczenia: schorzenia układu ruchu, układu oddechowego, układu krążenia, osteoporoza
 • oddziału rehabilitacji schorzeń układu ruchu dla pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa oraz stawów obwodowych
 • oddziału szpitala uzdrowiskowego o profilach: schorzenia układu ruchu, układu oddechowego, układu krążenia
 
„Helios" ZOZ Sanatorium MSWiA
ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
81-731 Sopot
tel. 58 551 12 28

Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik" w Sopocie
Profil leczniczy sanatorium:
 • narządu ruchu
 • układu krążenia
 • układu oddechowego
 • reumatyczne
 • osteoporozę
 • otyłość
   
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Uzdrowisko Sopot"
ul. Chrobrego 6/8
81-756 Sopot
tel. 58 555 08 82, 551 63 31

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego Sanatorium TĘCZA w Ustce
Sanatorium specjalizuje  się w leczeniu i profilaktyce osób ze schorzeniami:
 • układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze)
 • układu oddechowego
 • narządów ruchu (pourazowe)
 • reumatycznymi
 • wydzielania wewnętrznego i przemiany materii
Zabiegi lecznicze:
 • hydroterapii i wodolecznictwa
 • kąpieli leczniczych
 • kinezyterapii
 • masażu klasycznego i podwodnego
 • sauny z basenem solankowym
 • akupunktury klasycznej i laserowej
 • inhalacji
 • elektro i światłolecznictwa
   
Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego Sanatorium „Tęcza"
ul. Chopina 1/3
76 - 270 Ustka
tel. 59 814 40 91
fax 59 814 95 22
e-mail: tecza@ta.pl
 
 
Warunki jakie musi spełniać gmina, aby uzyskać status uzdrowiska reguluje ustawa z dn. 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.